Agencja badawcza SW Research na zlecenie serwisu rp.pl zapytała Polaków, czy wybierając się na film kierują się tym, czy został on nagrodzony Oscarem. Dla blisko trzech czwartych badanych (74 proc.) nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej nie jest istotna przy wyborze filmu. Werdyktem Akademii kieruje się co piąty ankietowany (19,3 proc.). Niemal 7 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Faktem, że dany film otrzymał Oscara, przy decyzji o pójściu na niego do kina rzadziej kierują się kobiety - blisko 77 proc. nie bierze tego pod uwagę przy wyborze filmu. Nagroda Akademii Filmowej nie ma też znaczenia dla 70 proc. mężczyzn.

Oscarami najbardziej sugerują się osoby pomiędzy 35. a 49. rokiem życia. W tej grupie aż jedna czwarta (24,9 proc.) przy wyborze filmu kieruje się tym, czy został on nagrodzony przez Akademię Filmową. W porównaniu, w grupie wiekowej do 24 lat zwraca na to uwagę ponad 13 proc. (13,5 proc.) badanych, w grupie 25-34 lata blisko 22 proc. (21,7 proc.). Na Oscary najbardziej nie zwracają uwagi z kolei osoby powyżej 50. roku życia - aż dla 77 proc. werdykt Akademii Filmowej nie ma znaczenia.

- Na Oscary nie zwracają uwagi też osoby powyżej 50 roku życia (77 proc.), o wykształceniu średnim (79 proc.), dochodach poniżej 1000 zł (88proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (85 proc.) - mówi Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszamy na rp.pl na relację na żywo z gali rozdania Oscarów.