W Sukiennicach po raz pierwszy możemy zobaczyć wyjątkową kolekcję jego grafik i matryc, która leżały zapomniana przez 125 lat. Muzeum Narodowe w Krakowie pozyskało je od bratanicy Lelewela w 1897 roku. Dzięki przeprowadzonej niedawno konserwacji ujrzały światło dzienne.

Ze zbioru 232 matryc na wystawie udostępniono 220 poddanych konserwacji płyt graficznych z mapami, przedstawieniami monet i medali, ilustracjami do pism z dziejów polskich. Płyty eksponowane są obok wybranych tytułów dzieł Lelewela, zawierającymi odbitki tych prac.

Pokazywane są w działach: krajobrazów, numizmatycznym, polskim. Jest też zespół płyt, które w postaci rycin nigdy nie zostały opublikowane . Przygotowano je do planowanego atlasu historii powszechnej z autorskim tekstem. Można także zobaczyć unikatowe niepublikowane w pracach Lelewela odbitki z matryc, odszukane w polskich zbiorach publicznych.

Dopełnieniem pokazu w Sukiennicach, wpisującego się w Rok Romantyzmu, jest 170 innych obiektów, obejmujących dzieła malarskie i graficzne – wizerunki historyka, członków jego rodziny, widoki miast i miejsc oraz portrety osób, z którymi był związany, dokumenty, wzory rysunkowe do rycin, monety identyczne z tymi, które odwzorował na matrycach, medale bite w dowód uznania dla jego pracy naukowej i rytowniczej, pamiątki i przedmioty osobiste. A także inne prace artystyczne Lelewela.

Joachim Lelewel (1786-1861) był historykiem, profesorem uniwersytetów Wileńskiego i Warszawskiego, bibliografem, numizmatykiem, heraldykiem i poliglotą, znającym 12 języków. W Wilnie założył „Tygodnik Wileński” – czasopismo naukowo-literackie, w którym debiutował m.in. Adam Mickiewicz.

Podczas powstania listopadowego Lelewel był członkiem Rządu Narodowego i Rady Administracyjnej oraz prezesem Towarzystwa Patriotycznego.