Według Onetu, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do śledczych w lipcu, a złożył je Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Papierz.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów. Portal podał, że doniesienie mówi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 par. 1a Kodeksu karnego. Artykuł stanowi, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten, kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Cytowany przez Onet Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, oświadczył, że warszawscy śledczy prowadzą postępowanie dowodowe i jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów.

Kto został wskazany w zawiadomieniu do prokuratury? Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, zawiadomienie dotyczy ambasador RP w Czechach, Barbary Ćwioro. "Według źródła Onetu MSZ wszczęło wobec dyplomatki również postępowanie dyscyplinarne" - czytamy.

Barbara Ćwioro kieruje polską placówką w Pradze od września 2018 r. Ukończyła filologię orientalną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karierę w dyplomacji rozpoczynała w 2004 r. w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Później pracowała także w Departamencie Unii Europejskiej i Departamencie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 2014-2016 pełniła funkcję kierownika referatu ds. polityczno-ekonomicznych w ambasadzie RP w Brukseli. Następnie zajmowała kierownicze stanowiska w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ.