Marszałek Senatu zapewnił, że nad ustawą represjonującą sędziów senatorowie "przeprowadzą bardzo wnikliwy proces legislacyjny", ale nie widzi szans, by tę ustawę "poprawić".

Czytaj także: Sondaż: Narracja krytykująca TK nie dotarła do Polaków

Mimo że, mówił Grodzki, wprowadzone poprawki nieco "stępiły zęby" ustawie, zawiera ona wciąż wiele niebezpiecznych zapisów, które ją dyskwalifikują.

Marszałek Senatu zapowiedział, że do chwili wejścia ustawy pod obrady Izby Wyższej zostanie przeprowadzona debata publiczna ws. powyższej ustawy, planowane jest także zasięgnięcie opinii ekspertów krajowych i zagranicznych w jej sprawie. projekt tej ustawy - przypomniał marszałek - jako projekt poselski nie podlegał żadnym konsultacjom.

Grodzki zauważył jednak, że należy szukać rozwiązań pozytywnych, a nie represyjnych, zaś zaproponowane przez PiS zmiany "kneblują trzeci filar państwa obok władzy wykonawczej i ustawodawczej".