Mają się oni stawić w wybranej jednostce wojskowej. Armia nie podaje co to za jednostka, z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że znajduje się na południu kraju.

- To ćwiczenie mobilizacyjne z powołaniem uzupełnień żołnierzy rezerwy w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Chodzi o sprawdzenie procedur - tłumaczy nam płk. Jacek Sońta, rzecznik MON.

Ćwiczenie prowadzone jest zgodnie z „Planem kontroli gotowości bojowej i mobilizacyjnej w Siłach Zbrojnych na 2015 rok" i wynika z potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych.

Jak dodaje Sońta w wydanym komunikacie "rozpoczęte dziś przedsięwzięcie stanowi najwyższy stopień kontroli gotowości mobilizacyjnej i bojowej. Choć odbywa się „tu i teraz", nie należy go wiązać z bieżącymi wydarzeniami polityczno-militarnymi. Jest to kolejny etap planistycznego i organizacyjnego przygotowania dowódców jednostek wojskowych do sprawnego przeprowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia ich jednostek, a wnioski posłużą doskonaleniu systemu mobilizacyjnego SZ RP".

- Pozwoli na praktyczne sprawdzenie wybranych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Dotyczy to także wybranych Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień, na których spoczywa zadanie zabezpieczenia procesu powoływania żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych. Umożliwi również sprawdzenie nowych procedur kierowania mobilizacją, obowiązujących w resorcie obrony narodowej - dodaje Sońta.

Informuje, że powołani zostaną rezerwiści z przydziałem mobilizacyjnym. Szkolenie potrwa kilka dni.

Poprzednio takie ćwiczenie przeprowadzono siedem lat temu, ale począwszy od tego, rozpoczętego dziś, sprawdziany takie odbywać się będą cyklicznie w ramach szkolenia rezerw.

Jak przypomina MON w ciągu całego roku na ćwiczenia obowiązkowe żołnierzy rezerwy powołanych zostanie około 12 tysięcy rezerwistów, w przyszłym roku będzie to już ok. 38,5 tys. rezerwistów.