- Podjęcie takiej decyzji było możliwe dzięki nowym uprawnieniom, które otrzymali z końcem listopada – informuje policja. Koszmar mieszkanki Jastrzębia-Zdroju trwał wiele lat. Mąż od wielu lat znęcał się nad kobietą. Miał za to nawet wyrok w zawieszeniu.

Ale to nic nie dało. - Mężczyzna nadal nadużywał alkoholu, pod wpływem którego stawał się agresywny. Znieważał swoją żonę, a podczas awantur dopuszczał się do rękoczynów- podaje śląska policja.

Bezradna kobieta pod koniec listopada wyprowadziła się z domu. Zamieszkała u córki. Teraz może wrócić do siebie.

Policja wystawiła bowiem jej mężowi nakaz opuszczenia lokalu, a także zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

- Od 30 listopada roku weszły w życie przepisy, na podstawie których otrzymaliśmy nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia- tłumaczy śląska policja.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać taki nakaz lub zakaz podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z otrzymaniem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Zgodnie z przepisami osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz opuszczenia domu przysługuje prawo zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych, jednorazowa możliwość zabrania mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie czy też złożenia zażalenia do sądu rejonowego.

Poza tym osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu, a w miarę możliwości, numeru telefonu oraz informowania o każdorazowej zmianie miejsca pobytu.

- W okresie obowiązywania nakazu jesteśmy zobowiązani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nie jest on naruszany, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu takiej decyzji –podaje policja.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Podkreśla, że w przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy wykroczenia.