IWP przedstawiła swoje trzy postulaty: wycofania propozycji regulacji, przyspieszenie przez rząd prac nad implementacją dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (państwo polskie jest do tego zobligowane w ciągu dwóch lat od przyjęcia dyrektywy) i intensywnego włączenia się przez polski rząd do prac nad jednolitym podatkiem cyfrowym w Unii Europejskiej.

Przedstawiciele IWP podkreślili nierówność obciążeń podatkowych podmiotów działających na polskim rynku mediów. Zaproponowali wsparcie państwa w pracach nad opodatkowaniem gigantów cyfrowych w imię równości podatkowej.

Podczas spotkania premier przypomniał o stanowisku wydanym przez zarząd partii Porozumienie, w którym stwierdzono, iż partia nie poprze projektu podatku od reklamy w mediach.

Po wysłuchaniu szczegółowych argumentów od przedstawicieli rynku, w trybie roboczym premier przyjął stanowisko IWP i  zapowiedział dalsze konsultacje.

"Podsumowując spotkanie zgodzono się w trybie roboczym, że projekt ustawy o opłatach od reklam nie powinien być uchwalony, należy zaś dążyć do wyrównania obciążeń podatkowych podmiotów działających na polskim rynku mediów. Dla realizacji tego konieczne jest jak najszybsze implementowanie w Polsce dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE 2019/790) oraz wprowadzenie w Polsce i całej UE tzw. podatku cyfrowego obejmującego swoim zakresem wielkie koncerny technologiczne, które generując w Polsce znaczne przychody nie płacą tu odpowiednich podatków. Niezbędne jest energiczne zaangażowanie się rządu polskiego w prowadzone w tym kierunku prace na szczeblu europejskim" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Izbę Wydawców Prasy.