Na stronie internetowej Sejmu opublikowany został harmonogram obrad 55. posiedzenia Sejmu. Na środę na 16.45 zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotowanym przez komitet "Ratujmy Kobiety 2017". Pełnomocniczką tego komitetu jest Barbara Nowacka. Ustawa zakłada m.in. prawo do przerywania ciąży do końca 12. tygodnia oraz przywrócenie przepisów dotyczących środków tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozwalających na ich wykup bez recepty.

W następnym punkcie obrad, o godz. 19.00, Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Autorem projektu jest komitet "Zatrzymaj Aborcję", a postulowane przepisy to przede wszystkim zakaz tzw. aborcji eugenicznej. Do reprezentowania projektu w pracach w parlamencie została wyznaczona pełnomocnik Kaja Godek.

O ewentualnym dalszym procedowaniu obu projektów posłowie być może zdecydują jeszcze w środę. Blok głosowań został bowiem zaplanowany na godz. 22.00.

10 stycznia tradycyjnie na Krakowskim Przedmieściu w godzinach wieczornych odbywać się będzie Marsz Pamięci poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. W obchodach tzw. miesięcznic bierze udział liczne grono polityków Prawa i Sprawiedliwości.