Mimo niepewnych szacunków autorzy raportu dostrzegają, że wydobycie gazu łupkowego jest szansą na dywersyfikację dostaw gazu. Ma to szczególne znaczenie dla państw, które importują gaz przede wszystkim z Rosji.

Raport rozwiewa jednocześnie obawy, że wydobycie gazu będzie niebezpieczne dla środowiska. „Ryzyko jest podobne do tego, które jest związane z konwencjonalnymi metodami wydobycia gazu" – czytamy w raporcie. Zwracają również uwagę, że postęp techniki sprawia, iż eksploatacja gazu łupkowego jest coraz bezpieczniejsza, ale równocześnie też tańsza. Przykład USA pokazuje, że niższa cena gazu to niższe koszty produkcji, a przez to większa konkurencyjność.

Autorzy jednak nie bagatelizują innych czynników związanych z niekonwencjonalnymi metodami wydobycia gazu łupkowego. Należą do nich zmiany w krajobrazie ze względu na konieczność budowy większej niż w przypadku wybycia konwencjonalnego gazu liczby szybów oraz konieczność budowy nowej infrastruktury drogowej do transportu gazu.

Autorzy wskazują jednak również pozytywny wpływ zwiększenia wydobycia gazu na środowisko. „Zastąpienie węgla i ropy gazem w perspektywie krótko-i średnioterminowej może się przyczynić do redukcji emisji z istniejących technologii przynajmniej do 2030–2035" – piszą specjaliści.