"Sytuacja bezpieczeństwa w Republice Środkowoafrykańskiej uległa w ciągu ostatnich kilku miesięcy dramatycznemu pogorszeniu" - pisze MSZ w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Jako główne zagrożenia dla bezpieczeństwa nie tylko wewnętrznego, ale i regionalnego Republiki Środkowoafrykańskiej resort wymienia "brutalną przemoc, łamanie praw człowieka, postępujące bezprawie i walki na tle religijnym". MSZ podkreśla, że "trudna sytuacja dotyczy także ok. 40 polskich misjonarzy przebywających w RŚA".

W odpowiedzi na dramatyczny rozwój wypadków w RŚA, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 2127/2013, dającą mandat afrykańskim i francuskim siłom do przeprowadzenia interwencji wojskowej.

Resort informuje, że "przywrócenie bezpieczeństwa w RŚA wymaga zaangażowania wspólnoty międzynarodowej. Rozumiejąc i popierając działania Paryża, Polska zadeklarowała wsparcie logistyczne dla sił francuskich".

"Wyrażamy nadzieję, że siły francuskie przyczynią się do powstrzymania dalszego rozwoju kryzysu w RŚA i zakończą bezkarne łamanie praw człowieka w tym kraju. Liczymy także na jak najszybsze uruchomienie operacji ONZ w RŚA, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2127/2013." - dodaje MSZ.

Oświadczenie @MSZ_RP o sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA) http://t.co/wkbVLw9nCP