Ministerstwo Finansów uznało, że w ten sposób dłużnicy się wzbogacili i powinni zapłacić od umorzonej kwoty podatek dochodowy. – Protestowaliśmy, bo długi umarzamy tylko w nadzwyczajnych sytuacjach i tylko osobom, które naprawdę tego potrzebują – mówi rzecznik warszawskiego ratusza Agnieszka Kłąb. – Nakładanie podatku niweluje nasze działania.

Działania resortu wydają się niekonsekwentne, bo np. zrezygnował on z podatku od darowanych przez miasto długów za czynsz. Ale rzecznik ministerstwa Łukasz Świerżewski tłumaczy, że tam chodziło o kwestię ważną społecznie, a w przypadku gapowiczów nie jest to już tak oczywiste.

To jeden z wielu sporów, jakie wybuchły ostatnio pomiędzy samorządami (szczególnie tymi rządzonymi przez PO) a rządem, wojewodami czy kuratoriami. Dotyczą sieci szkół, dopłat do in vitro, a nawet... sterylizacji zwierząt.