Krótkie sygnały radiowe (FRB) to krótkotrwałe, trwające kilka milisekund sygnały radiowe pochodzenia pozagalaktycznego. Pierwszy udało się zarejestrować w 2007 r., pierwszy powtarzalny - w 2016 t. W przypadku kilku z ponad stu odkrytych sygnałów astronomom udało się namierzyć galaktyki macierzyste. Źródło pochodzenia FRB jest nieznane.

Na początku roku po raz pierwszy odkryto, że jedno ze źródeł krótkich sygnałów radiowych (FRB 180916.J0158+65) emituje je regularnie w ok. 16-dniowym cyklu. Źródło to znajduje się na obrzeżach galaktyki znajdującej się 500 mln lat świetlnych od Ziemi, emituje sygnały w ciągu czterech dni, po czym milknie na 12 dni.

Teraz okresowość udało się stwierdzić w przypadku drugiego krótkiego sygnału radiowego, nazwanego FRB 121102. W tym wypadku sygnały są emitowane przez 90 dni, po czym następuje 67-dniowy okres ciszy. Odkrycia dokonał zespół pod kierownictwem Kaustubha Rajwade z Uniwersytetu w Manchesterze.

FRB 121102 był pierwszym odkrytym powtarzającym się krótkim sygnałem radiowym, w przypadku którego (w 2017 r.) udało się ustalić galaktykę pochodzenia. Sygnał jest emitowany z galaktyki karłowatej odległej od Ziemi o ponad 3 miliardy lat świetlnych.

Astronomowie podejrzewają, że regularność sygnałów może mieć związek z oddziaływaniem gwiazdy o dużej masie, czarnej dziury lub gwiazdy neutronowej.

Czteroletnie obserwacje FRB 121102 przeprowadzono za pomocą radioteleskopu w Jodrell Bank Observatory w północno-zachodniej Anglii. Wyniki badań opublikowano na łamach "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".