Tak wynika z badań religijności mieszkańców stolicy, które przeprowadził zespół socjologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierowany przez ks. dr. hab. Sławomira Zarębę, profesora UKSW.

Obecnie 66 proc. warszawiaków deklaruje się jako osoby wierzące. Cztery lata temu tak określało się aż 86 proc. Skąd taka zmiana?

– Mogą działać różne czynniki – tłumaczy ks. prof. Zaręba, który był także współautorem badań nad religijnością Warszawy w 2006 roku. I wymienia: migracja ludności z różnych miejsc w Polsce o różnej religijności oraz tendencje modernizacyjne. – Ale czy spadek deklaracji jest tendencją stałą, można będzie dopiero powiedzieć po kolejnych badaniach – podkreśla.

W 2006 roku jako osoby niezdecydowane religijnie, ale przywiązane do tradycji religijnej określało się 5 proc. mieszkańców stolicy, obecnie aż 17 proc. Dwa razy zwiększył się także odsetek osób, które uważają się za obojętne religijne i niewierzące.

– Wyniki naszych badań pokazują, że urbanizacja wpływa na zmniejszanie się ogólnego wskaźnika poziomu religijności – mówi ks. prof. Sławomir Zaręba.

Widać to w spadku praktyk religijnych. Cztery lata temu praktykowało systematycznie i niesystematycznie 72 proc., teraz tylko 60 proc.; rzadko – 16 proc., teraz – 23. Nie praktykowało 11 proc., teraz – 14 proc.

Ale część z tych, którzy nie wierzą i nie praktykują, przywiązana jest do tradycji religijnej. Gdy do odsetka osób wierzących dodamy 17 proc. takich właśnie mieszkańców stolicy, okaże się, że wiara pozostaje nadal ważną wartością dla niemal 83 proc. warszawiaków.

Połowa mieszkańców stolicy przyznaje się do noszenia symboli religijnych (medalik, krzyżyk).

Większość, bo 76 proc., deklaruje, iż zawiesza w swoich domach symbole religijne. Za umieszczaniem ich w obiektach użyteczności publicznej opowiada się 42 proc. ankietowanych.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Tylko 6 proc. uważa, że „powinno się chodzić tylko do własnego kościoła parafialnego”, 85 proc. uważa, że każdy ma prawo wyboru kościoła, w którym się dobrze czuje.

[ramka]Czytaj w [link=http://www.zw.com.pl/artykul/484242_Stolica_mniej_wierzaca.html]"Życiu Warszawy"[/link][/ramka]