Trzej mężczyźni przewrócili niedawno pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Założyli na szyję pomnika prałata pętlę, podważyli cały pomnik i przewrócili go starając się przy tym, żeby nie zniszczyć postaci, bo działania miały mieć charakter symboliczny. Na przewróconej figurze księdza Jankowskiego ułożyli strój ministranta wraz z dziecięcą bielizną, jako symbol cierpienia dzieci i molestowania ich przez prałata.

Atak na pomnik to czyn drastyczny, ale są w polskiej historii przypadki podobnych akcji nieposłuszeństwa, które uzasadnione są wtedy, gdy prawo, wymiar sprawiedliwości i inne instrumenty państwa kompletnie zawodzą. Nie mam wątpliwości, że tak jest i w tej kwestii, a bezczynność Kościoła jeszcze to wszystko podkreśla.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie zniszczonego w Gdańsku pomnika księdza Henryka Jankowskiego.

Większość respondentów (57 proc.) uważa, że prałat Henryk Jankowski nie zasługuje na pomnik. Prawie 36 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Jedynie 7 proc. ankietowanych uważa, że temu duchownemu należy się pomnik.

- Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób, które są przeciwne stawiania mu pomników - z 36 proc. w najmłodszej grupie (w której dominuje brak zdania), do 66 proc. w najstarszej. Przeciwnikami pomnika dla prałata Jankowskiego są też częściej osoby o wyższym wykształceniu (61 proc.) oraz o dochodzie netto 3001-5000 zł (62 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Ksiądz Jankowski jest ponurą postacią tamtych czasów - mówi prof. Andrzej Friszke, polski historyk, PAN, były zastępca przewodniczącego Rady IPN. 

- Spędziłem z prałatem kilkanaście lat i nigdy nie spotkałem się, by jakaś osoba na ulicy coś mu wypomniała, nawet tam, gdzie teoretycznie powinni mieszkać pokrzywdzeni. Wręcz przeciwnie, ludzie reagowali entuzjastycznie – mówił Mariusz Olchowik, b. prezes Instytutu ks. Jankowskiego.