Wyższe odszkodowania za opóźniony i uszkodzony bagaż

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) od 28 grudnia wprowadza nowe – wyższe granice odpowiedzialności linii lotniczej w ramach Konwencji Montrealskiej.

Aktualizacja: 26.12.2019 12:35 Publikacja: 26.12.2019 11:39

Wyższe odszkodowania za opóźniony i uszkodzony bagaż

Foto: Adobe Stock

Zmiany będą dotyczyć przewozu pasażerów, towarów i bagażu. Od końca tego roku pasażerowie będą mogli liczyć na wyższe odszkodowanie za uszkodzony i opóźniony bagaż.

Zmienione limity:

- zniszczenie, utrata, uszkodzenie, opóźnienie bagażu – z 1 131 SDR do 1288 SDR (6839,28 PLN) na każdego pasażera;

- szkoda wynikła z opóźnienia w przewozie osób – z 4 694 SDR do 5 346 SDR (28 387,26 PLN) na każdego pasażera;

- zniszczenie, utrata, uszkodzenie lub opóźnienie w przewozie ładunku – z 19 SDR do 22 SDR (116,82 PLN) za kilogram;

*SDR to specjalne prawo ciągnienia *1 SDR = 5,31 PLN (kurs z dnia 18.12.2019 r.)

Zmiany są możliwe na podstawie art. 24 Konwencji Montrealskiej. Weryfikacja przeprowadzana jest przez ICAO co 5 lat.

Czytaj także: Jak spakować bagaż do samolotu, by nie wpaść w kłopoty

Wskazane limity stanowią górną granicę odpowiedzialności. W celu uzyskania odszkodowania pasażer powinien udowodnić przewoźnikowi powstałą szkodę.

Uszkodzony, opóźniony bagaż

Gdy linia lotnicza uszkodziła lub nie dostarczyła bagażu masz prawo domagać się rekompensaty.

W przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu linia lotnicza ponosi odpowiedzialność do 1131 SDR (6005,61 PLN - kurs z dnia 18.12.2019 r.). Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

Reklamacja

Uszkodzenie i opóźnienie bagażu należy zgłosić na lotnisku w biurze reklamacji bagażowych. Pasażer powinien tam wypełnić raport niezgodności bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię. To nie jest reklamacja.

Reklamację do linii lotniczej należy wysłać:

- w terminie 7 dni w przypadku uszkodzonego bagażu w terminie 21 dni od odebrania opóźnionego bagażu;

- w tym przypadku zalecamy wysłanie reklamacji przed otrzymaniem bagażu, może to przyspieszyć jego odnalezienie

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, korzystając z formularza skarg dostępnego na oficjalnej stronie przewoźnika bądź pocztą tradycyjną przesyłając kopie dokumentów na adres korespondencyjny linii lotniczej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Gdy linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania lub nie odpowiada na reklamację w czasie 30 dni, skargę można skierować do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju (ECC-Net).

Termin przedawnienia roszczeń pasażera wynosi 2 lata.

Udowodnienie szkody

Pasażer powinien wycenić szkodę, tzn. przedstawić linii lotniczej rachunki za utracone lub uszkodzone rzeczy, znajdujące się w zagubionym bagażu. Pasażer może domagać się zwrotu za rzeczy pierwszej potrzeby, który musiał kupić w związku z oczekiwaniem na bagaż (np. bieliznę, ubranie, środki higieniczne). Warto zachować za nie rachunki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Linie lotnicze w swoim regulaminach wyłączają odpowiedzialność za cenne rzeczy przewożone w bagażu rejestrowanym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia np. laptopa lub biżuterii linia lotnicza nie zrekompensuje nam ich utraty. Oznacza to, że cenne przedmioty należy zabrać do bagażu podręcznego lub ubezpieczyć.

Bagaż specjalny

Zwierzęta, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i inne przedmioty o nietypowych rozmiarach należy przewozić zgodnie z regulaminem przewoźnika. Włożenie np. skrzypiec do bagażu rejestrowanego może się wiązać z ograniczeniem odpowiedzialności linii lotniczej za ich ewentualne uszkodzenie lub utratę.

Podstawa prawna

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zmiany będą dotyczyć przewozu pasażerów, towarów i bagażu. Od końca tego roku pasażerowie będą mogli liczyć na wyższe odszkodowanie za uszkodzony i opóźniony bagaż.

Zmienione limity:

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?