Italmex Warszawa Sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań ww. produktu dobrowolnie rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku, poinformowała swoich odbiorców oraz wstrzymała kolejne zamówienia i zwróciła bieżące przesyłki produktu do producenta. Dodatkowo przedsiębiorca we własnym zakresie zlecił kolejne badania produktu.

przypomnijmy, ze w grudniu ur. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne ws. Oleju z ryżu. W produkcie przekroczono dopuszczalne normy zawartości związków chemicznych. Chodzi o Olej z ryżu naturalny 100% marki SoRiso, o pojemności 500 ml. Olej produkowany jest dla spółki Italmex Warszawa, mieszczącej się przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie.

Czytaj także: Ten olej jest niebezpieczny dla zdrowia - ostrzega GIS

Zakwestionowany olej pochodzi z partii nr E386 z datą minimalnej trwałości – 18.03.2021.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (3173 ± 920 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 6227 ± 1245 µg/kg. Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny produkt o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Podjęte działania

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów

Inspektorat podkreśla, że produkt jest niebezpieczny dla zdrowia, a konsumenci, którzy go kupili, nie powinni go spożywać.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo