Turyści do Izraela już nie polecą. Czy mogą liczyć na odszkodowanie?

Wycieczki w związku z wydarzeniami w Izraelu są odwoływane. A co z odpowiedzialnością organizatora?

Aktualizacja: 11.10.2023 06:33 Publikacja: 11.10.2023 03:00

Szef MSZ Zbigniew Rau podczas spotkania dotyczącego sytuacji w Izraelu

Szef MSZ Zbigniew Rau podczas spotkania dotyczącego sytuacji w Izraelu

Foto: PAP/Paweł Supernak

Wojna wywołana atakiem Hamasu na Izrael, zupełnie niespodziewana, zastała na miejscu wielu turystów z całego świata, którzy od momentu jej rozpoczęcia poważnie niepokoją się swoim losem. Wśród nich byli także Polacy, w ostatnich dniach ewakuowani wysłanymi przez polskie władze samolotami wojskowymi.

W obliczu tych wydarzeń warto się zastanowić, jak w takich okolicznościach prezentują się prawa naszych turystów – zarówno tych, którzy byli wtedy w Izraelu, jak i tych, którzy wykupili wycieczki, zanim wybuchł konflikt, a teraz nie mogą odbyć swoich wyjazdów wakacyjnych. Czy mają możliwość rozwiązania umowy z biurem podróży?

Wakacji w Izraelu nie będzie

– Oczywiście, jest to możliwe – komentuje Piotr Henicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. – Nie ma jednak takiej potrzeby, kiedy biuro podróży odwołuje wyjazd z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (tzw. NNO), występujących w miejscu docelowym. Te okoliczności należy rozumieć jako sytuację pozostającą poza kontrolą organizatora, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby zostały podjęte wszelkie rozsądne działania – dodaje wiceprezes Henicz.

– Tutaj warto podkreślić, że organizatorzy wyjazdów chronią swoich klientów w takich sytuacjach na wielu płaszczyznach – zapewnia w rozmowie „Rzeczpospolitą”. – Od zorganizowania pomocy na miejscu, sprawnego przeprowadzenia ewakuacji w razie jej konieczności aż do gwarancji zwrotu wpłaconych pieniędzy w przypadku odwołania imprezy - dodaje.

Czytaj więcej

Marek Kobylański: Podróżowanie bez zdrowego rozsądku bywa niebezpieczne

Wszystko to nie jest oczywiste, gdy wyjazd został zorganizowany na własną rękę. Potwierdza się zatem opinia, że wyjazdy zorganizowane przez biura podróży są najbezpieczniejszą formą wyjazdów turystycznych.

Niezwykle istotny w tym kontekście jest fakt, że biuro mimo całkowitego braku wpływu na NNO zobowiązane jest do zapewnienia na miejscu pomocy klientowi na przykład poprzez zapewnienie powrotu do kraju, w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa.

Zwroty pieniędzy dla niedoszłych turystów

– Przypadek wojny w Izraelu jest bezdyskusyjny – komentuje wiceprezes Henicz.

– Zarówno oświadczenia rządu Izraela, jak i komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz odwoływanie wylotów sprawiają, że wyjazdy turystyczne do Izraela są aktualnie niemożliwe i zostaną wznowione, kiedy będzie można zapewnić turystom pełne bezpieczeństwo w czasie podróży. Nie pozostawiamy klientów bez pomocy także w przypadku odwołania wyjazdu: poza gwarancją zwrotu wpłaconych środków, przygotowujemy ofertę alternatywną, Klient może także sam zdecydować o wyborze innego terminu wyjazdu lub zmienić kierunek podróży.

W tym konkretnym przypadku ustawa o imprezach turystycznych przewiduje, że organizator jest zobowiązany zwrócić klientom wpłacone pieniądze.

Podobny zapis znajduje się także w „Warunkach uczestnictwa”. Zwroty realizowane są w ciągu czternastu dni od rozwiązania umowy.

Specjalne polisy na wojnę

– Ogłoszenie stanu wyjątkowego, jaki wiąże się z działaniami wojennymi czy zamachami terrorystycznymi, uniemożliwia funkcjonowanie asystorów (firm organizujących pomoc w imieniu ubezpieczyciela) na danym terytorium. Organizacja pomocy przez ubezpieczyciela może być niemożliwa z uwagi np. na niedostępność placówek medycznych czy transportu. Ubezpieczyciele muszą podporządkować się decyzjom lokalnych władz (w tym wojskowych, które przejmują administrację na danym terenie). Standardowe ubezpieczenia turystyczne najczęściej mają klauzulę wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela w sytuacji konfliktu zbrojnego czy aktów terroru – mówi „Rz” Agnieszka Durska, rzeczniczka Polskiej Izby Ubezpieczeń. Radzi, by czytać ogólne warunki ubezpieczenia. Są polisy specjalne dla osób, które z racji zawodu muszą być na terytorium objętym działaniami wojennymi. Ryzyko kalkuluje się indywidualnie. 

Ubezpieczenia turystyczne są różne. Zasadniczo, okoliczności takie, jak siła wyższa, a w tym przypadku nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności, często zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności wobec turystów – komentuje dr Piotr Cybula, prawnik. – Ważne jest tu jednak upewnienie się, czy umowa ubezpieczenia zawiera taką zwalniającą ubezpieczyciela klauzulę.

Z kolei w przypadku odpowiedzialności organizatora turystyki należy zauważyć, że nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności zwalniają go z obowiązku odszkodowania i zadośćuczynienia – mówi dr Piotr Cybula. – Ustawodawca odrębnie wskazał na roszczenie podróżnego o obniżenie ceny za okres w którym stwierdzono niezgodność (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej). I w tym przypadku wystąpienie nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności nie zwalnia organizatora turystyki z obowiązku zwrotu odpowiedniej kwoty tytułem obniżenia ceny za wskazaną niezgodność. Chodzi w tym przypadku o to, że podróżny powinien otrzymać zwrot za część usługi za którą już zapłacił, a która nie została wykonana w zakresie wskazanym w umowie.

Wojna wywołana atakiem Hamasu na Izrael, zupełnie niespodziewana, zastała na miejscu wielu turystów z całego świata, którzy od momentu jej rozpoczęcia poważnie niepokoją się swoim losem. Wśród nich byli także Polacy, w ostatnich dniach ewakuowani wysłanymi przez polskie władze samolotami wojskowymi.

W obliczu tych wydarzeń warto się zastanowić, jak w takich okolicznościach prezentują się prawa naszych turystów – zarówno tych, którzy byli wtedy w Izraelu, jak i tych, którzy wykupili wycieczki, zanim wybuchł konflikt, a teraz nie mogą odbyć swoich wyjazdów wakacyjnych. Czy mają możliwość rozwiązania umowy z biurem podróży?

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja