Jest wyrok SN po skardze nadzwyczajnej Ziobry ws. lichwiarskiej pożyczki

Kobieta pożyczyła 3,6 tys. zł, a musiała oddać ponad 13 tys. zł i zapłacić koszty procesu - w tej sprawie Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego.

Publikacja: 24.04.2023 11:22

Jest wyrok SN po skardze nadzwyczajnej Ziobry ws. lichwiarskiej pożyczki

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Skarga nadzwyczajna została wywiedziona od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 19 września 2012 r. Jak podaje prokuratura, postępowanie to toczyło się z pozwu bielskiej spółki udzielającej pożyczek przeciwko klientce spółki zamieszkałej we Wrocławiu, która przestała spłacać pożyczkę. W pozwie spółka wskazała, że kobieta zaciągnęła dług, którego spłata zabezpieczona była wekslem in blanco. Od pozwanej spółka domagała się zapłaty ponad 13 tys. złotych, przy czym kobieta realnie otrzymała 3,6 tys. złotych, po odliczeniu wszystkich opłat, których żądała spółka. Sąd rozpoznał pozew na korzyść spółki, nakazując zapłacić kobiecie żądaną kwotę, a także blisko 2,6 tys. złotych kosztów procesu.

Analiza postępowania przeprowadzona w Wydziale Skargi Nadzwyczajnej Prokuratury Krajowej wykazała, że sąd oparł się tylko na przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które w tego typu sprawach przewidują kontrolę treści weksla, bez rozpoznania zapisów umowy. Zdaniem prokuratury, tego rodzaju działanie jest sprzeczne z innymi obowiązującymi w Polsce przepisami – przede wszystkim z art. 76 Konstytucji RP, ale także z dyrektywami unijnymi 93/13 i 2008/48. Przepisy te dotyczą zapewnienia skutecznej ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. - Aby zostały spełnione, konieczne jest nie tylko zbadanie czy wierzytelność istnieje, ale również zbadanie umowy oraz ustalenie, czy wytoczenie powództwa nie stanowi nadużycia prawa przez instytucję kredytową wobec konsumenta, który nie jest profesjonalistą - wyjaśniała PK. 

Co więcej, prokuratura wskazała, że spółka zastrzegła wysokość marż, opłat i prowizji obciążających pożyczkobiorcę na poziomie nie mającym uzasadnienia w realnie poniesionych kosztach i ryzyku.

Czytaj więcej

Seria skarg nadzwyczajnych Ziobry. Prokuratura pisze o "abdykacji sądów"

- Sąd Najwyższy w pełni podzielił zasadność wszystkich zarzutów skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego stwierdzając, że Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej był uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodu z dokumentu tj. umowy pożyczki, w oparciu o którą wystawiony został weksel in blanco, a odstępując od zbadania zawartych w niej klauzul dopuścił się w tym zakresie obrazy przepisów prawa materialnego i procesowego, przy czym naruszenia te ze względu na ich wagę, stopień naruszenia oraz ujemne skutki dla stron postępowania miały charakter rażący - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. - Zdaniem Sądu Najwyższego w ustalonych okolicznościach faktycznych to zaniechanie sądu orzekającego, doprowadziło do pozbawienia pozwanej jako konsumenta należytej ochrony prawnej - dodała.

SN uchylił zaskarżony nakaz zapłaty i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej.

Skarga nadzwyczajna została wywiedziona od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 19 września 2012 r. Jak podaje prokuratura, postępowanie to toczyło się z pozwu bielskiej spółki udzielającej pożyczek przeciwko klientce spółki zamieszkałej we Wrocławiu, która przestała spłacać pożyczkę. W pozwie spółka wskazała, że kobieta zaciągnęła dług, którego spłata zabezpieczona była wekslem in blanco. Od pozwanej spółka domagała się zapłaty ponad 13 tys. złotych, przy czym kobieta realnie otrzymała 3,6 tys. złotych, po odliczeniu wszystkich opłat, których żądała spółka. Sąd rozpoznał pozew na korzyść spółki, nakazując zapłacić kobiecie żądaną kwotę, a także blisko 2,6 tys. złotych kosztów procesu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja