Odszkodowanie od Mercedes-Benz za spaliny ponad normę. Jest wyrok TSUE

Nabywcy pojazdu silnikowego wyposażonego w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania od producenta pojazdu, w przypadku gdy urządzenie wyrządziło nabywcy szkodę.

Publikacja: 21.03.2023 11:24

Odszkodowanie od Mercedes-Benz za spaliny ponad normę. Jest wyrok TSUE

Foto: Adobe Stock

To sedno wtorkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kwestia ta wynikła w sprawie jaką wniosła osoba prywatna do sądu krajowego w Niemczech o odszkodowanie przeciwko Mercedes-Benz Group, które ma pokryć jej szkodę spowodowaną przez producenta auta przez wyposażenie go silnikiem wysokoprężnym z oprogramowaniem zmniejszającym recyrkulację spalin, przy temperaturze zewnętrznej poniżej pewnego progu. Takie urządzenie powoduje jednak zwiększenie emisji tlenków azotu i jest zabronione przez rozporządzenie nr 715/2007 w sprawie homologacji lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń. W prawie niemieckim w wypadku zwykłego niedbalstwa prawo do odszkodowania może przysługiwać, jeżeli została naruszona ustawa chroniąca drugą osobę.

Czytaj więcej

Jest wyrok TSUE ws. silników diesla Volkswagena. Co mogą zrobić klienci?

W tej sytuacji niemiecki sąd zwrócił sie do TSUE z pytaniem, czy przepisy dyrektywy "ramowej" dla homologacji pojazdów silnikowych 2007/46, chronią te szczególne interesy indywidualnego nabywcy pojazdu.

Trybunał wyjaśnił, że do sądu niemieckiego należy ocena, czy owo oprogramowanie należy zakwalifikować jako urządzenie ograniczające skuteczność działania w rozumieniu rozporządzenia nr 715/2007. Co się tyczy interesów chronionych przez to rozporządzenie, to oprócz ogólnego celu: zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, producenci pojazdów są zobowiązani do wydania świadectwa pojazdu, które pozwala chronić indywidualnego nabywcę przed niedopełnieniem przez producenta spoczywającego na nim obowiązku wprowadzania do obrotu pojazdów zgodnych z rozporządzeniem nr 715/2007. Rozważania te doprowadziły Trybunał do wniosku, że dyrektywa ramowa, ustanawia bezpośredni związek między producentem samochodów a indywidualnym nabywcą pojazdu silnikowego, mający zagwarantowanie mu, że pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami Unii. Tym samym chroni, oprócz interesów ogólnych, interesy indywidualnego nabywcy pojazdu silnikowego w stosunku do jego producenta, w przypadku gdy ów pojazd jest wyposażony w zabronione urządzenie ograniczające skuteczność działania. A państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć, że nabywcy takiego pojazdu przysługuje prawo do odszkodowania ze strony jego producenta.

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Sądy i trybunały
Szefowie wydziałów Izby Karnej Sądu Najwyższego rezygnują
Prawnicy
Prof. Strzembosz: Andrzej Duda jest człowiekiem skompromitowanym
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Sądy i trybunały
Sędziowie o "lex Tusk": grozi powtórka ze sprawy procesu brzeskiego
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna