Inspekcja Handlowa o produktach samochodowych

Sprzedaż płynów do spryskiwaczy, akumulatorów, opon i części samochodowych podlega ściśle określonym przepisom, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Publikacja: 29.12.2014 14:12

Inspekcja Handlowa o produktach samochodowych

Foto: www.sxc.hu

W tegorocznej kontroli prowadzonej na zlecenie UOKiK Inspekcja Handlowa zbadała 936 partii produktów, w tym 80 partii płynów do spryskiwaczy, 313 partii akumulatorów i 282 partie opon. Wyniki pokazały, że sprzedawcy, producenci i importerzy tych artykułów w zdecydowanej większości przestrzegają przepisów. Tylko niecałe 8 proc. skontrolowanych wyrobów (odpowiednio 10, 28 i 5 partii płynów, akumulatorów i opon) zostało zakwestionowanych.

Zastrzeżenia dotyczyły najczęściej niewłaściwego sposobu informowania o cenie lub nieodpowiedniego oznakowania produktu.

Płyny

Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych – jest substancją niebezpieczną dla zdrowia, dlatego na etykiecie, oprócz podstawowych danych, jak nazwa i ilość powinieneś znaleźć też informacje o zagrożeniach. Na opakowaniu nie może zabraknąć także nazw substancji niebezpiecznych zawartych w składzie i dokładnych danych producenta wraz z jego numerem telefonu. Znaki umieszczone na opakowaniach muszą być dobrze widoczne i objaśnione w języku polskim.

Warto pamiętać, że nazwa produktu powinna jednoznacznie wskazywać jego przeznaczenie, a opakowania nie mogą być zaprojektowane w sposób budzący skojarzenia, że są środkami spożywczymi.

Akumulatory

Muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (przekreślony kontener) i zawierać informację o pojemności i zdolności rozruchowej (wyrażone odpowiednio w amperogodzinach - Ah i amperach - A).

Sprzedawca ma obowiązek odebrać zużyty akumulator lub pobrać opłatę depozytową (potwierdzając to na osobnym dokumencie) oraz umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informację o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów i punktach ich zbierania.

Opony

Znajdujące się na oponach naklejki czy etykiety powinny zawierać informacje o klasie efektywności paliwowej, klasie i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia, jak również klasie przyczepności na mokrej nawierzchni. Te same informacje powinny znaleźć się w punkcie sprzedaży oraz na stronie sklepu internetowego.

Porównując parametry przedstawione na etykiecie łatwiej można dokonać świadomego wyboru opon o odpowiednich właściwościach, uwzględniając poziom bezpieczeństwa i wpływ na środowisko.

Homologacja

Części i przedmioty wyposażenia powinny spełniać wymagania techniczne m.in. posiadać świadectwo homologacji.

Od czerwca 2013 roku obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu nowego pojazdu czy nowego przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji lub równoważnego dokumentu, np. zezwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego