Kredyty frankowe nie tylko stały się problematyczne w zakresie prawnym, ale miały także znaczący wpływ na aspekt społeczny. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi tylko w 2008 r. blisko 70 proc. ogółu udzielonych kredytów stanowiły kredyty powiązane z walutą CHF. Dane te w niekwestionowany sposób obrazują skalę zjawiska, a wokandy sądów powszechnych dowodzą coraz większej świadomości i determinacji frankowiczów w dochodzeniu swoich praw.

Problematyka umów kredytów frankowych była przedmiotem wypowiedzi nie tylko Sądu Najwyższego i wyspecjalizowanych instytucji państwowych, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznik Finansowy, które w przygotowanych przez siebie raportach jednoznacznie wskazywały na wadliwy charakter tych umów. Stanowisko w kwestii kredytów frankowych kilkukrotnie zajmował także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE).

Szczególnie pożądany i oczekiwany był wyrok TSUE w polskiej sprawie C-260/18 z 3 października br. Wyrok ten niewątpliwie przyczyni się do ugruntowania prokonsumenckiego orzecznictwa i pozwoli na zachowanie europejskiego poziomu ochrony praw konsumentów.

Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie posiadaczom kredytów frankowych prawnych możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami, a także przedstawienie praktycznych kwestii związanych z wytoczeniem powództwa przeciwko bankom. By jeszcze bardziej przystępnie przedstawić zagadnienia, poradnik został przygotowany w formie pytań i odpowiedzi. Poruszane w nim kwestie dotyczą m.in. możliwych roszczeń i ich wysokości, kosztów procesu czy przedawnienia, a także referują w sposób ramowy, jak wygląda samo postępowanie przed sądem. W opracowaniu zawarto również wzór wniosku, jaki należy złożyć w banku, by uzyskać informacje niezbędne do przygotowania powództwa.

ZOBACZ PORADNIK:

> Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym?

> Na czym polega wadliwość klauzul walutowych?

> Jakie są przykładowe korzyści przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?

> Na czym polega tzw. odfrankowienie umowy?

> Jakie są przykładowe korzyści przy tzw. odfrankowieniu umowy?

> Jak wyliczyć wysokość roszczenia?

> Jakie muszę mieć dokumenty?

> Jak uzyskać informacje od banku potrzebne do ustalenia wysokości roszczenia?

> Jaka jest wysokość kosztów zastępstwa procesowego?

> Jak wygląda postępowanie przed sądem?

> Kto powinien prowadzić moją sprawę?

> Czy moja sprawa nie uległa przedawnieniu?

> Czy nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego o terminach przedawnienia ma wpływ na moją sprawę?

> Od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia?

> Jak zapobiec przedawnieniu naszej sprawy?

> Na czym polega zawezwanie do próby ugodowej i jak wygląda posiedzenie pojednawcze?

> Jak wpływa na sprawę wpisanie kwestionowanego postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych?

> O co chodziło w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffesisen rozpoznawanej przez TSUE?

> Jakie znaczenie dla mnie ma najnowszy wyrok TSUE w sprawie C-260/18 z 3 października 2019 r.?

> Jakie inne postanowienia można kwestionować w umowach kredytowych?

> Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w przedmiocie informacji o udzielonym kredycie

> Wzór wniosku o zwrot opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Klaudia Chróścik - radca prawny

Autorka opracowania od 6 lat reprezentuje klientów przed sądami w tzw. sporach frankowych z bankami.