Poradnik frankowicza - jak dochodzić swoich praw przed sądem

Umowy tzw. kredytów frankowych obarczone są wadami prawnymi, które powodują uzasadnione wątpliwości zarówno co do ich ważności, jak i skuteczności poszczególnych postanowień.

Publikacja: 19.10.2019 00:01

Poradnik frankowicza - jak dochodzić swoich praw przed sądem

Foto: Adobe Stock

Kredyty frankowe nie tylko stały się problematyczne w zakresie prawnym, ale miały także znaczący wpływ na aspekt społeczny. Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi tylko w 2008 r. blisko 70 proc. ogółu udzielonych kredytów stanowiły kredyty powiązane z walutą CHF. Dane te w niekwestionowany sposób obrazują skalę zjawiska, a wokandy sądów powszechnych dowodzą coraz większej świadomości i determinacji frankowiczów w dochodzeniu swoich praw.

Problematyka umów kredytów frankowych była przedmiotem wypowiedzi nie tylko Sądu Najwyższego i wyspecjalizowanych instytucji państwowych, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznik Finansowy, które w przygotowanych przez siebie raportach jednoznacznie wskazywały na wadliwy charakter tych umów. Stanowisko w kwestii kredytów frankowych kilkukrotnie zajmował także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE).

Szczególnie pożądany i oczekiwany był wyrok TSUE w polskiej sprawie C-260/18 z 3 października br. Wyrok ten niewątpliwie przyczyni się do ugruntowania prokonsumenckiego orzecznictwa i pozwoli na zachowanie europejskiego poziomu ochrony praw konsumentów.

Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie posiadaczom kredytów frankowych prawnych możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami, a także przedstawienie praktycznych kwestii związanych z wytoczeniem powództwa przeciwko bankom. By jeszcze bardziej przystępnie przedstawić zagadnienia, poradnik został przygotowany w formie pytań i odpowiedzi. Poruszane w nim kwestie dotyczą m.in. możliwych roszczeń i ich wysokości, kosztów procesu czy przedawnienia, a także referują w sposób ramowy, jak wygląda samo postępowanie przed sądem. W opracowaniu zawarto również wzór wniosku, jaki należy złożyć w banku, by uzyskać informacje niezbędne do przygotowania powództwa.

ZOBACZ PORADNIK:

Klaudia Chróścik - radca prawny

Autorka opracowania od 6 lat reprezentuje klientów przed sądami w tzw. sporach frankowych z bankami.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"