Obawiając się, że Moskwa może wykorzystać migrację do wywierania nacisku politycznego, Finlandia wprowadziła poprawki do ustawy o Straży Granicznej, które umożliwiają budowę mocniejszych ogrodzeń na 1300 km  wschodniej granicy kraju z Rosją.

- Celem ustawy jest poprawa zdolności operacyjnej straży granicznej w zakresie reagowania na zagrożenia hybrydowe – powiedziała Anne Ihanus, doradca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dodała, że do pilnego wprowadzenia poprawek przyczyniła się rosyjska inwazja na Ukrainę.

W obecnej formie granice Finlandii są zabezpieczone przede wszystkim lekkimi, drewnianymi płotami, zaprojektowanymi głównie po to, aby powstrzymać wędrowanie zwierząt gospodarskich.

- To, co zamierzamy teraz zbudować, to solidne ogrodzenie w typie bariery   – powiedziała Sanna Palo, dyrektor działu prawnego fińskiej straży granicznej. - Najprawdopodobniej ogrodzenie nie obejmie całej wschodniej granicy, ale powstanie w miejscach strategicznych - dodała.

Nowe prawo umożliwia także zamykanie przejść granicznych i koncentrację osób ubiegających się o azyl w określonych punktach, w przypadku próby przekroczenia na dużą skalę.

Na początku czerwca o budowę ogrodzenia na granicy z Rosją zapytał parlamentarzystów serwis Yle.

Na ankietę odpowiedziało 124 z 200 parlamentarzystów, z czego 88 poparło pomysł budowy ogrodzenia na granicy z Rosją, podczas gdy 22 było przeciw, a 14 nie chciało zająć stanowiska w tej sprawie.

Czytaj więcej

Fińscy parlamentarzyści chcą budowy ogrodzenia na granicy z Rosją

Zagrożenie, jakim jest napaść Rosji na Ukrainę, spowodowała, że Finlandia i Szwecja zrezygnowały z wieloletniego statusu neutralności i złożyły wnioski o przyjęcie do NATO.

Proces akcesji obydwu państw już się rozpoczął.