W liście z 13 czerwca, do którego dotarła agencja Reutera, ukraińska prokuratura generalna poprosiła tureckie ministerstwo sprawiedliwości o zbadanie i dostarczenie dowodów na temat trzech wymienionych statków, które podejrzewa o udział w transporcie zboża rzekomo skradzionego z niedawno okupowanych terytoriów Ukrainy.

Statki wyruszyły z głównego terminalu zbożowego Krymu w Sewastopolu w kwietniu i maju.

Czytaj więcej

Putin może zaproponować zawieszenie broni. Trudna decyzja przed Zełenskim

Wszystkie trzy masowce - Michaił Nienaszew, Matros Pozynich i Matros Koszka - są własnością spółki zależnej od objętej zachodnimi sankcjami rosyjskiej firmy państwowej o nazwie United Shipbuilding Corporation.

Jeśli zostanie ustalone, że United Shipbuilding Corporation transportowała zboże z niedawno okupowanego terytorium Ukrainy, doda to do pojawiających się dowodów na zaangażowanie rosyjskich podmiotów państwowych w eksport towarów z terytorium Ukrainy. Kijów publicznie oskarżył Moskwę o kradzież zboża, a Kreml wielokrotnie zaprzeczał, że ukradł jakiekolwiek ukraińskie zboże.

Trwający konflikt na Ukrainie zwiększył obawy o bezpieczeństwo żywnościowe zarówno na Ukrainie, jak i na całym świecie, powodując wzrost światowych cen żywności do rekordowych poziomów w tym roku. Ukraina jest jednym z największych eksporterów zboża na świecie, ale ma trudności z eksportem towarów, ponieważ wiele portów jest zablokowanych.