Pułkownik Kukuła przez lata dowodził jedną z najważniejszych jednostek polskich sił specjalnych. - Powierzamy w jego ręce los tej tak ważnej i istotnej dla polskiego wojska formacji. Formacji, z którą łączymy olbrzymie nadzieje wynikające z zagrożeń, które stoją przed Polską – mówił minister Macierewicz.

Płk Wiesław Kukuła od 2006 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych na stanowisku szefa wydziału dowodzenia i łączności oraz szefa pionu - zastępcy szefa sztabu. W 2012 roku płk Kukuła został wyznaczony na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Nowe obowiązki organizacyjne pułkownika związane są m.in. z przygotowaniem trzech brygad na granicy wschodniej. Pracami koncepcyjnymi zajmuje się dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Grzegorz Kwaśniak. Co ważne, jeszcze w tym tygodniu do rządu zostanie przekazany projekt ustawy zmieniający ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP.

Warto zauważyć, że w dniach 24-25 września 2016 roku w siedzibie Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, zostanie przeprowadzone pierwsze w Polsce szkolenie w zakresie cyberobrony na potrzeby tworzonej Obrony Terytorialnej.