Takie wyliczenia przedstawił niemiecki ośrodek analityczny Ifo. Wynika z nich, że w minionych piętnastu latach wyraźnie zwiększył się także eksport do Niemiec z Bułgarii i Rumunii, w mniejszym stopniu na rozszerzeniu UE na wschód skorzystały natomiast kraje bałtyckie.

Według Jaqueline Hansen i Kathariny Heisig, ekonomistek z Ifo w Dreznie, eksport ze wschodnich niemieckich landów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji tych ostatnich do UE zwiększył się o 17 proc., podczas gdy eksport zachodnich landów o zaledwie 6 proc.

Z danych GUS wynika, że udział Niemiec w polskim eksporcie wynosi obecnie około 28 proc. Przed wstąpieniem Polski do UE udział ten był jednak nawet większy, wynosił ponad 30 proc. To sugeruje, że akcesja do UE nie zwiększyła polskiego eksportu do Niemiec bardziej, niż na inne rynki. Eksport Polski ogółem między 2004 a 2017 r. zwiększył się (w USD) o 326 proc.