Przewodniczący sekcji handlowej NSZZ Solidarność Alfred Bujara podtrzymuje, że marszałek Senatu złożył taką obietnicę zarówno jemu jak i szefowi związku Piotrowi Dudzie. – Tego się trzymamy i wierzymy w deklarację marszałka – mówi „Rzeczpospolitej".

Jednak wśród senatorów PiS nie brakuje głosów, że na wprowadzanie takich zmian jest za późno, skoro ustawa ma wejść w życie przed 12 listopada. Wprowadzenie poprawek w Senacie oznacza bowiem, że projekt wróci do Sejmu, gdzie zmiany senackie znowu muszą być głosowane.

Posiedzenie senatu trwa, punkt o świecie 12 listopada jest ostatni w porządku obrad.