- Casino osiągnęło ważny etap w procedurze restrukturyzacji finansów uzyskując na to zgodę głównych wierzycieli — oświadczył prezes sieci i posiadacz pakietu kontrolnego, 74-letni Jean-Charles Naouri. Stronami umowy są sieć i konsorcjum - kierowane przez firmę EPGC Daniela  Kretinsky'ego - złożone z brytyjskiego funduszu Attestor, firmy Fimalac oraz grona wierzycieli.

Umowa przewiduje zasilenie sieci sumą 1,2 mld euro przez chętnych do jej przejęcia, zmniejszenie zadłużenia Casino o prawie 5 mld euro i cesję aktywów sieci w Ameryce Łacińskiej. Umowa bardzo zmniejsza stan posiadania udziałowców, zakończy też 30-letnie rządy Naouriego, który kontroluje sieć poprzez spółkę giełdową Rallye. Zmiana właścicieli nastąpi oficjalnie z końcem marca 2024 roku. Casino zobowiązało się, że nie dokona żadnej cesji na terenie Francji bez zgody konsorcjum. Nowym prezesem i dyrektorem generalnym zostanie Philippe Palazzi, wcześniej pracujący przez 25 lat w sieci Metro i kierujący grupą Lactalis. Zawarte obecnie porozumienie oznacza sfinalizowanie wstępnej umowy z lipca, która zakładała zasilenie sieci kwotą 1,2 mld euro i zmniejszenie długu Casino.

Casino jest szóstą co do wielkości siecią supermarketów we Francji. Zatrudnia tam 50 tys. ludzi, a na świecie 200 tys. Trzy czwarte aktywów przypada na Amerykę Łacińską, na koniec 2022 r. siec miała zadłużenie w wysokości 6,2-6,4 mld euro i groziło jej bankructwo. Ofertę przejęcia złożyli Daniel Kretinsky, Francuz Marc Ladreit de Lacharriere i fundusz Attestor. To umożliwiło rozmowy o restrukturyzacji długu.

Daniel Kretinsky (48 lat) jest prawnikiem z wykształcenia, zaczął pracę w czesko-słowackiej grupie inwestycyjnej J&T, a majątek oceniany przez dwutygodnik „Forbes” na 9,5 mld dolarów stworzył kupując m.in. elektrownie pragnące poprawić swój wizerunek klimatyczny. Jego firma EPH jest największą w Europie firmą energetyczną, o zdolności produkcji 14,4 gigawatów energii w 9 krajach. Kretinsky jest wielbicielem Francji, zna język francuski, a na biznesowej kolacji w maju siedział obok Brigitte Macron.