Sejmowa Komisja Polityki Społecznej przyjęła tylko trzy z siedmiu senackich poprawek do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Posłowie zgodzili się, by progiem, od którego placówka może korzystać z wyłączenia jako punkt pocztowy było 40, a nie 50 proc. przychodów z tego rodzaju działalności.

Posłowie nie zgodzili się za to na poszerzenie katalogu osób, które mogą w sklepach w niedzielę pracować. Chodzi głównie o placówki franczyzowe. Obecnie wymogiem jest, aby pracował w nim w niedziele z zakazem handlu właściciel lub jego najbliższa rodzina. Posłowie nie zgodzili się, aby partnerzy właścicieli mogli pracować w niedzielę w sklepie. Przepadła też poprawka, na mocy której oprócz rodziny w niedziele w sklepie mogli pracować uczniowie i studenci do 26. roku życia czy emeryci i renciści.