Barometr handlu towarami (GTB) organizacji z Genewy, wcześniej wskaźnik perspektyw światowego handlu, jest ważnym miernikiem sygnalizującym zmiany wzrostu światowej wymiany towarowej na 2-3 miesiące przed publikacją danych statystycznych o wielkości obrotów. GTB łączy kilka elementów składowych związanych z handlem, wskazuje na punkty zwrotne w światowej wymianie towarami i wskazuje na możliwą tendencję w najbliższej przyszłości. Odczyt 100 pkt oznacza, że rozwój handlu jest zgodny z ostatnimi tendencjami, odczyt powyżej 100 wskazuje na większą dynamikę, a poniżej 100 na mniejszą. WTO ogłasza swój barometr co kwartał.

Najnowszy barometr doszedł do 110,4 pkt, do najwyższego poziomu od czasu opublikowania pierwszego w lipcu 2016, zwiększył się w ciągu roku o ponad 20 pkt wskazując na prężność trwającej poprawy i zarazem na głębie szoku wywołanego przez pandemię.

Wszystkie składniki były powyżej ostatnich tendencji wskazując na szeroki charakter tej poprawy. Wskaźniki frachtu lotniczego (114 pkt), transportu morzem kontenerów (110,8) i surowców (104,7) rosły szybciej, wyrobów motoryzacji (106,6) też poprawił się mimo spadku produkcji i sprzedaży w lipcu w niektórych krajach z powodu niedoborów mikroprocesorów. Te braki wpłynęły na mały spadek wskaźnika komponentów elektronicznych (112,4). Wskaźnik zamówień w eksporcie (109,3) był też niższy, co wskazywałoby na to, że w tendencji wzrostowej w handlu doszło do punktu przegięcia.

Wielkość wymiany towarowej zwiększyła się w I kwartale o 5,7 proc., była największa od III kwartału 2011, gdy zanotowano +5,8 proc. Największa poprawa nastąpiła w Ameryce Płn., Europie i Azji, inne regiony zostały daleko w tyle. Najnowszy barometr wskazuje, że w II kwartale ten wzrost będzie jeszcze większy, a następnie zwolni tempo z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Opublikowane teraz dane są zgodne z najnowszą prognozą WTO zakładającą wzrost wielkości handlu w tym roku o 8 proc.