Jak poinformował w czwartek wieczorem fdi Intelligence – pion analityczny w Grupie Financial Times – w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 r. zagraniczni inwestorzy ogłosili w Polsce 165 projektów, w porównaniu do 145 w tym samym okresie 2019 r. Tymczasem inwestycje na całym świecie zmalały o 45 proc. Zarazem kraje, które wcześniej przyjmowały ich najwięcej, poniosły duże straty. Przykładowo liczba nowych inwestycji w Wielkiej Brytanii stopniała pomiędzy styczniem a kwietniem o 61 proc. w ujęciu r/r, w Niemczech o 60 proc., w Chinach o 62,7 proc. - Polska przełamała trend, który spowodował spadek globalnych BIZ z powodu niepewności spowodowanej pandemią i egzekwowaniem blokad ograniczających działalność gospodarczą – komentuje fdi Intelligence.

Większość nowych BIZ w Polsce dotyczy sektora nieruchomości. Jednak tegoroczny wzrost jest zasługą projektów w branży energii odnawialnej. Ich liczba wzrosła w tym roku do 16 w porównaniu do 1 projektu w pierwszych czterech miesiącach przed rokiem. Przykładem są przedsięwzięcia Vestas czy Innogy w budowę na terenie Polski farm wiatrowych.

Według fdi Intelligence, sektor energii odnawialnej napędzał wzrost BIZ także w Norwegii. Z kolei na Słowacji motorem wzrostu okazały się firmy budowlane.

Wśród nielicznych krajów, które odnotowały wzrost BIZ w czasie kryzysu Covid-19, znalazła się także Ghana. Zagraniczni inwestorzy ogłosili tam 19 nowych projektów w porównaniu z 12 projektami w okresie styczeń-kwiecień przed rokiem. Były to głównie przedsięwzięcia w usługi finansowe.