Szczytowe okresy spłaty długu publicznego w 2021 r. przypadną na II i III kwartał. Ukraina będzie musiała w całym roku spłacić 585,13 mld hrywien (76,03 mld zł), poinformowała służba prasowa ministerstwa finansów.

Agencja Unian zwraca uwagę, że resort podwyższył w minionym miesiącu prognozę spłaty długu publicznego w okresie styczeń-marzec o 28 mld hrywien - do 138,85 mld hrywien; w kwietniu-czerwcu - o 29,12 mld hrywien, do 165,67 mld hrywien.

W trzecim kwartale spłata zadłużenia szacowana jest na 162,43 mld hrywien, w okresie październik-grudzień na 118,13 mld hrywien.

W listopadzie minionego roku dług publiczny i gwarantowany Ukrainy w walucie krajowej wzrósł o 1,3 proc - do 2,398 bln hrywien, a w przeliczeniu na dolary - o 1,2 proc. do 84,24 mld dolarów (309,6 mld zł).

Nic dziwnego, że przy tak ogromnych zobowiązaniach budżet Ukrainy na 2021 r. zakłada deficyt w wysokości 5,5 proc. produktu krajowego brutto, czyli 246,6 mld hrywien (32,07 mld zł). Sytuacja wymaga więc zaciśnięcia pasa, jednak tym razem nie kosztem najsłabszych. Pod nóż pójdą projekty infrastrukturalne w kulturze, sporcie czy komunalne.

Od 1 stycznia Kijów podniósł emerytury i płace minimalne, choć i tak pozostaną one na poziomie najniższym w Europie - 2600 hrywien (336 zł) miesięcznie dla osób, które ukończyły 65 lat i mają co najmniej 30-letni staż pracy.