Jako firma badawczo-naukowa zdajemy sobie sprawę z wyzwań związanych z innowacyjnością. Chcąc rozwijać technologie przyszłości, priorytetem jest nieustanne kształcenie młodych ludzi w STEM, a także stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Jednocześnie otwartość na wiedzę oraz gotowość na zmiany stają się dziś kluczowymi cechami. Coraz częściej też dostrzegamy, jak ważne są nauki ścisłe. Według badania 3M State of Science Index (SOSI) 89 proc. Polaków uważa, że potrzebujemy w kraju więcej fachowców i wykwalifikowanej siły technicznej. Jednocześnie podobna grupa badanych (83 proc.) nie wybrałaby takiej ścieżki kariery, choć wysoko cenimy osoby wykonujące prace specjalistyczne.

Co więcej, według badania SOSI aż 43 proc. Polaków nie dostrzega w umiejętnościach cyfrowych szansy zawodowej, tym bardziej że szkolne programy nauczania praktycznie nie przygotowują do pracy w cyfrowych realiach.

Tymczasem Przemysł 4.0 daje nowe możliwości rozwoju. Choć już dziś roboty zastępują ludzi w powtarzalnych czynnościach, stale potrzebni są pracownicy 4.0 z kompetencjami cyfrowymi, by nimi sterować i nauczyć obsługi procesów, stosując przy tym algorytmy sztucznej inteligencji.

W 3M podejmujemy działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego młodych ludzi planujących wejść na rynek pracy. W 2021 r. razem z UM Wrocław i ARAW nawiązaliśmy strategiczną współpracę „Partnerstwo dla rozwoju przyszłości” w zakresie promocji i wspierania rozwoju edukacji technicznej i zawodowej na Dolnym Śląsku.

W ramach tej współpracy i dzięki globalnej inicjatywie 3M Manufacturing and Academic Partnership (MAP) przeznaczyliśmy grant o wartości 0,5 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, umożliwiając szkolenie potencjalnych pracowników fabryk przyszłości. Dodatkowo w naszym SuperHubie uczniowie mogą wykorzystać zdobytą wiedzę techniczną w praktyce.

Postęp naukowo-techniczny i przełomowe odkrycia potrzebują myślicieli z różnorodnych środowisk, aby przybliżyć nas do coraz bardziej innowacyjnej przyszłości. Szerokie spojrzenie z różnych perspektyw wzmacnia potencjał myśli naukowej, zwiększa liczbę innowacyjnych pomysłów oraz pozwala na udoskonalenie technik badawczych. Niestety, w przypadku nauk ścisłych w STEM nadal widać niewykorzystany potencjał kobiet. Uważa tak niemal trzy czwarte Polaków (SOSI). I choć zgadzamy się, że powinniśmy robić więcej na rzecz różnorodności w tym obszarze, kobiety rezygnują z zawodów STEM, wskazując na brak wystarczającego wsparcia.

Mając świadomość tych wyzwań, podjęliśmy szereg działań wspierających kobiety w zakresie nauk ścisłych. Dzięki współpracy z fundacją Perspektywy regularnie uczestniczymy w Women in Tech Summit, organizujemy Podwieczorki Technologiczne, gdzie rozmawiamy z młodymi kobietami o możliwościach i roli nauki w życiu, o wyzwaniach stojących przed naukowczyniami oraz o pierwszych krokach na ścieżce kariery w STEM.

Dzięki programowi mentoringowemu wspólnie z fundacją Inspiring Girls wspieramy dziewczynki w szkołach podstawowych, inspirując do poszerzania horyzontów w różnych ścieżkach rozwojowych i edukacyjnych. Z kolei w 3M poprzez działania w ramach Women Leadership Forum wzmacniamy rolę kobiet, promując ich rozwój na wszystkich poziomach organizacji.

Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M East Europe Region