"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym VII edycji konkursu High School Business Challenge

Niedawno Narodowy Bank Polski zbadał wiedzę ekonomiczną Polaków. Wyniki raportu NBP nie są zadowalające. Dlatego grupa studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przygotowała inicjatywę, która pomoże poprawić wiedzę ekonomiczną młodych Polaków.

Początkiem grudnia Narodowy Bank Polski opublikował podsumowanie wyników „Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków", które na jego zlecenie zostało zrealizowane przez konsorcjum IBC Group oraz Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Analizie poddano odpowiedzi reprezentatywnej próby 2001 Polaków, którzy ukończyli 15. rok życia. Pełną treść podsumowania wyników badań można znaleźć na stronie NBP.

Wyniki jasno pokazują ogromne dysproporcje pomiędzy samooceną wiedzy ekonomicznej a jej faktycznym stanem. Jedynie 8 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę jako dużą bądź bardzo dużą. Jednak po zweryfikowaniu wiedzy badanych okazuję się, że 52% z nich posiada wiedzę dużą bądź bardzo dużą. Autorzy badania upatrują przyczyny takie stanu rzeczy w postrzeganiu rozwoju w obszarze ekonomii, finansów i gospodarki jako trudnego i mało ciekawego. Dziwi to w zestawieniu z postrzeganiem tej wiedzy jako potrzebnej w codziennym życiu. Wydawać by się mogło, że ludzie chętnie uczą się przydatnych i potrzebnych umiejętności. Być może jest to skutek wybrania nieodpowiedniej formy przekazywania wiedzy ekonomicznej.

Mówiąc o edukacji ekonomicznej nie wolno nam zapomnieć o rozwoju postaw przedsiębiorczych. Być może promocja takich postaw zwiększyłaby samoocenę wiedzy ekonomicznej Polaków, która jak pokazało badanie jest niska i nieadekwatna do stanu faktycznego. To właśnie przedsiębiorczość pozwala ludziom przekuć zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i finansów w działanie, chociażby takie jak założenie własnej firmy. Badania przeprowadzone przez NBP pokazały, że w polskim społeczeństwie dominuję pozytywny stosunek do przedsiębiorców, a około 1/3 respondentów chciałoby w przyszłości założyć własną firmę.

Szczególnie wysoki jest ten odsetek w grupie młodych - do 25. roku życia, gdyż wynosi aż 60%. Taki wynik w połączeniu z informacją, że jest to najbardziej otwarta na wiedzę grupa napawają optymizmem co do przyszłości naszej gospodarki. Dobrze wykorzystany i poprowadzony potencjał młodzieży może przełożyć się w przyszłości na rozwój polskiej gospodarki, dzięki nowym firmom i innowacjom.

Nasuwa się pytanie jak promować ekonomię i przedsiębiorczość wśród młodzieży, a by tego potencjału nie zaprzepaścić. Poniekąd wspomniane badanie NBP wskazuje drogę rozwoju edukacji w tych obszarach. Jako źródło wiedzy o ekonomii i finansach respondenci najczęściej wskazywali własne doświadczenia. Bardzo trudne lub wręcz nie możliwe jest nabycie i rozwój cech przedsiębiorczych jedynie poprzez poznawanie samej teorii podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości, które mają miejsce w polskim systemie edukacji na poziomie szkół średnich. Specyfika tych obszarów wymaga uzupełnienia procesu przekazywania wiedzy o część praktyczną.

Na potrzebę kształcenia i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych odpowiedziała grupa studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrzeszonych w Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od kilku lat realizują oni edukacyjną inicjatywę skierowaną do młodzieży ze szkół średnich, biznesowy konkurs High School Business Challenge. Na uczestników czekają prawdziwe wyzwania biznesowe, które pozwolą ich wiedzę ekonomiczną.. Zadania konkursowe oparte są na formule biznesowych case study. Rozwiązania zadań licealiści prezentują przed praktykami i teoretykami biznesu. Dzięki takiej formule konkurs ten, oprócz rozwoju przedsiębiorczości wspiera nabywanie kompetencji „jutra" niezbędnych w życiu i dalszej karierze zawodowej. Prawdopodobnie sam udział w konkursie nie zrobi z młodych ludzi mistrzów przedsiębiorczości, ale będzie atrakcyjnym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole i pokaże, że może być to ciekawa i warta uwagi dziedzina.

materiały prasowe

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

Dodatkowo w tym roku polscy licealiści mają okazję rywalizować polu biznesowym ze swoimi rówieśnikami z Czech, Słowacji oraz Węgier. Projekt studentów wszedł na poziom międzynarodowy i swoim zasięgiem objął kraje Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki temu na uczestników oprócz cennych nagród, czeka szansa reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej podczas wielkiego finału w Warszawie.

materiały prasowe

Rejestracji do konkursu można dokonać na stronie konkursu.

- "Rzeczpospolita" jest patronem medialnym VII edycji konkursu High School Business Challenge