Teresa Czerwińska - nowa minister finansów

Teresa Tatiana Czerwińska dotychczas pełniła funkcję wiceministra finansów ds. budżetu państwa (od czerwca 2017 r.), a wcześniej wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Urodziła się 7 września 1974 r. w Dyneburgu na Łotwie. Po maturze przyjechała do Polski, studia magisterskie ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (temat pracy związany był z rynkiem ubezpieczeń), a od 2011 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat, jako naukowiec, ekspert i praktyk, jest związana z rynkami finansowymi. Jest autorką wielu publikacji w zakresie zarządzania finansami, inwestycji, ubezpieczeń oraz analizy ryzyka instytucji finansowych.

Jako wiceminister finansów przygotowała projekt budżetu na 2018 r. W wywiadach podkreślała, że to budżet odpowiedzialny, prorozwojowy, ale też tworzący przestrzeń na programy prospołeczne rządu.

Henryk Kowalczyk - nowy minister środowiska

Henryk Kowalczyk dotychczas piastował stanowisko ministra w Kancelarii Premiera - zarówno w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Beaty Szydło - oraz przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Tymczasowo pełnił też funkcję szefa resortu Skarbu Państwa ( w 2016 r.). Kierował też zespołem ds. jednolitego podatku, prace tego zespołu zostały zawieszone w 2016 r. przez Morawieckiego.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Kowalczyk urodził się 15 lipca 1956 r. w Żabiance. Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990–1998 i 1999–2005, wojewody ciechanowskiego (od lutego do 31 grudnia 1998 r.), zasiadł też (1999–2002) w sejmiku mazowieckim.

Związany z Solidarnością, od 2005 r. działa w Prawie i Sprawiedliwości, poseł kolejnych kadencji Sejmu od 2005 r. W pierwszym rządzie PIS wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jadwiga Emilewicz została szefową Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister rozwoju, będzie kierować nowym Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Emilewicz to bliski współpracownik Jarosława Gowina, szefa partii Polska Razem oraz Porozumienia i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W październiku ub. r. nominowana przez partię na kandydata na prezydenta Krakowa w najbliższych wyborach samorządowych.

Jadwiga Emilewicz dotąd w resorcie odpowiadała m.in. za rozwój innowacji oraz budowę ekosystemu dla startupów.

Po przekształceniu 4 listopada 2017 Polski Razem w Porozumienie, pozostała wiceprezesem ugrupowania. W przeszłości była dyrektorem Muzeum PRL-u w Nowej Hucie.

Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury

Andrzej Adamczyk, dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa, będzie miał mniej obowiązków niż dotychczas.

Sektor budownictwa został wyłączony z jego resortu. Adamczyk był wcześniej krytykowany za opóźnienia w realizacji programu „Mieszkanie+", co mogło być przyczyną takich właśnie zmian. Do tej pory spekulowano, że będzie jednym z tych ministrów, którzy mają największe szanse na odejście z rządu. Obarczano go m.in. winą za opóźnienia w prowadzeniu przetargów kolejowych i drogowych.

Ostatnim mocno kontrowersyjnym pomysłem ministra było przekazanie zadań związanych z poborem opłat drogowych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju

Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju.

Od listopada 2015 roku pełnił funkcję pierwszego wiceministra rozwoju. Wcześniej kierował fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, był także ekspertem Business Centre Club ds. rozwoju regionalnego i funduszy europejskich. W latach 2005-2008 był wiceministrem rozwoju regionalnego odpowiedzialnym za koordynację polityki gospodarczej i polityki spójności, a także za negocjacje z Komisją Europejską.

Kwieciński zarówno w rządzie kierowanym przez Beatę Szydło jak i Mateusza Morawieckiego zajmował się m.in. kwestią funduszy europejskich. Opowiadał się m.in. za przyspieszeniem wydawania unijnych środków na przedsięwzięcia infrastrukturalne. Podporządkowanie mu inwestycji może oznaczać, że sprawa zagospodarowania unijnego wsparcia będzie mieć jeszcze większy priorytet, a działania resortu w tej kwestii będą bardziej efektywne.

Wspólne zdjęcie Rady Ministrów w nowym składzie

Konfederacja Lewiatan: Priorytetem nowego rządu powinno być zwiększenie inwestycji

Rząd w nowym składzie powinien przede wszystkim zadbać o zwiększenie inwestycji prywatnych i oszczędności, odbudowę zaufania inwestorów do państwa i poprawę wizerunku Polski za granicą – uważa Konfederacja Lewiatan.

- Mamy nadzieję, że zmiany w rządzie przyczynią się do lepszej koordynacji polityki gospodarczej, zahamowania powodzi regulacji, które odstraszają przedsiębiorców od inwestowania oraz przełamania partykularnych interesów resortów. Bez tego trudno będzie zwiększyć inwestycje, które spadły do poziomu najniższego od 1995 roku. Oczekujemy również konsultowania z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego wszystkich ustaw – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Inwestycje są niezbędne, aby zmodernizować przedsiębiorstwa, zwiększyć produktywność i wynagrodzenia, a w konsekwencji dobrobyt naszego kraju.

Pracodawcy oczekują też od nowego rządu przewidywalności prawa, przestrzegania procedur stanowienia prawa i zmiany stanowiska naszego kraju w kwestii przystąpienia do strefy euro.

Priorytetem powinna być poprawa funkcjonowania rynku pracy. Brak dostępu do pracowników stanowi obecnie jedną z głównych barier rozwoju firm. Obniżenie tzw. klina podatkowego mogłoby zachęcić do powrotu na rynek pracy kobiety wychowujące dzieci, osoby starsze, czy ok. 0,5 mln bezrobotnych. Otwarcie polskiego rynku pracy na pracowników z zagranicy i uproszczenie procedur dotyczących zatrudniania, a także poprawa dostępu pracowników do szkoleń to jedne z pierwszych działań, na których powinien się skoncentrować nowy gabinet.