Bank Anglii zaznaczył jednak w swoim komunikacie, że w przyszłości będzie pewnie potrzebne „umiarkowane zacieśnianie polityki" pieniężnej.

- W pewnym momencie będziemy musieli zacieśniać politykę pieniężną, by osiągnąć cel inflacyjny wynoszący 2 proc. – stwierdził Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Bank zapowiedział, że zmniejszy program QE, gdy jego główna stopa procentowa zostanie podniesiona do 0,5 proc.

Brytyjski bank centralny prognozuje, że PKB wzrośnie w trzecim kwartale 2021 r. o 7,7 proc. r./r., w trzecim kwartale 2022 r. o 4 proc. a w trzecim kwartale 2023 r. o 1,3 proc. Wcześniej prognozował odpowiednio wzrost o: 8 proc., 3,4 proc. i 1,3 proc. Spodziewa się on również, że inflacja konsumencka sięgnie w czwartym kwartale 2021 r. 4 proc., czyli będzie dwa razy wyższa od celu.