We środę w Londynie firma Boston Consulting Group zaprezentowała doroczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju państw sporządzony na podstawie indeksu SEDA. Bierze on pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, np. dochód na obywatela, stabilność gospodarczą, ale także stan infrastruktury, system edukacji i opieki zdrowotnej.

Indeks pokazuje też stan środowiska, instytucji rządowych, społeczeństwa obywatelskiego, ocenia zróżnicowanie dochodów.