O ile jednak na poziomie wyniku netto GPW zanotowała słabszy, okres tak już pod względem przychodów widać wzrosty. W III kwartale 2018 r. wyniosły one 85,7 mln zł podczas gdy rok wcześniej wyniosły 81,1 mln zł. Z drugiej strony widać jednak też dość wyraźny wzrost kosztów: z 32,5 mln zł do 43 mln zł.

Licząc od początku roku zysk netto GPW osiągnął poziom 145,3 mln zł wobec 116,7 mln zł rok wcześniej. -Wzrost zysku netto jest spowodowany wyższym o 49,8 mln zł saldem na operacjach finansowych, które wynika z wyższych przychodów finansowych o 47,6 mln zł w znacznej części uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis oraz z niższych kosztów finansowych, co wynika z wystąpienia w 2017 roku dodatkowych kosztów odsetkowych w TGE naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą VAT wynikającą ze zmiany dotychczasowych zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE – czytamy w raporcie GPW.

Przychody grupy po dziewięciu miesiącach są jednak niższe niż rok wcześniej. Wyniosły 258,3 mln zł wobec 259,8 mln zł w 2017 r. W dużej mierze to efekt niższych wolumenów na rynku akcji. Przychody z tego segmentu rynku spadły z prawie 157 mln zł do 143,8 mln zł. Lepiej natomiast prezentował się rynek towarowy gdzie wpływy wzrosły z 101,9 mln zł do 113,6 mln zł. - Wzrost przychodów na rynku towarowym wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu energią elektryczną o 6,8 mln zł, tj. o 113,9 proc. w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2017 roku – podkreślono w raporcie.