PCC Rokita ruszyła z publiczną emisją obligacji

Spółka oferuje pięcioletnie papiery o łącznej wartości 25 mln zł. Każdy sprzedaje po 100 zł. Proponuje oprocentowanie zmienne, które obecnie wynosi 8,89 proc. Oferta obarczona jest jednak licznymi ryzkami.

Publikacja: 10.10.2023 14:56

PCC Rokita ruszyła z publiczną emisją obligacji

Foto: materiały prasowe

PCC Rokita, grupa kapitałowa, która działa w oparciu o trzy wyspecjalizowane kompleksy produkcyjne: polioli, chloru i chemii fosforu, ruszyła z publiczną emisją 250 tys. obligacji serii HA o wartości nominalnej i cenie sprzedaży wynoszącej 100 zł każda. Są to walory o zmiennym oprocentowaniu, określonym w skali roku na poziomie trzymiesięcznego wskaźnika WIBIR (WIBOR 3M) powiększonego o 3,2-proc. marżę. W ostatni poniedziałek wartość WIBOR 3M wynosiła 5,69 proc., co w tym momencie oznaczało, że oprocentowanie roczne sięgało 8,89 proc. W tym kontekście trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich tygodniach wartość WIBOR 3M systematycznie spada.

Obligacje serii HA, to papiery pięcioletnie, o terminie wykupu 24 października 2028 r. oraz trzymiesięcznym okresie odsetkowym. Nie są one zabezpieczone ani nie są uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności emitenta. Co więcej cel emisji został określony w bardzo ogólny sposób, jako finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. To znalazło m.in. odzwierciedlenie w opisie czynników ryzyka jakie towarzyszą tej ofercie. Do zagrożeń zaliczano też m.in.: możliwość wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta, możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oferty, jej zawieszenia lub nieprzydzielenia emitowanych walorów. 

Zapisy na obligacje serii HA mają być prowadzone w dniach 10-23 października. Na 24 października przewidziano ich przydział na listopad wprowadzenie do obrotu na rynek Catalyst. W przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na więcej obligacji niż jest oferowanych, spółka dokona proporcjonalnej redukcji zapisów. Z drugiej strony, aby oferta doszła do skutku zapisami musi być objętych minimum 10 tys. obligacji. Oferta nie jest podzielana na transze. Zapisy od 1 obligacji do całej oferowanej puli mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Koszty emisji oszacowano na 450 tys. zł, co stanowi 1,8 proc. jej maksymalnej wartości (wynosi 25 mln zł).

PCC Rokita wyjątkowo często emituje obligacje. Pierwszą ich publiczną emisję przeprowadzono w 2011 r. Wtedy też te papiery zadebiutowały na Catalyst. Do dziś przeprowadzono 21 emisji obligacji o łącznej wartości 466 mln zł, z czego papiery o wartości 311 mln zł wykupiono.

Oceniając działalność PCC Rokita trzeba mieć na uwadze, że spółka unika udzielania odpowiedzi na zadawane jej pytania. Nasza redakcja wielokrotnie prosiła o dodatkowe informacje dotyczące bieżącej działalności grupy, jej kosztów i inwestycji, czy planów dotyczących dalszego rozwoju. Bez odzewu pozostały też prośby o wywiad z członkami zarządu, a nawet pytania dotyczące tak ważnego społecznie problemu, jakim jest oddziaływanie grupy na stan rzeki Odry i całego jej dorzecza.

Również dziś zapytaliśmy przedstawicieli PCC Rokita, czy spółka planuje poprawić swoją politykę informacyjną względem rynku i inwestorów w związku z kolejnymi zabiegami o pieniądze na prowadzoną działalność, tym razem poprzez emisję obligacji serii HA. Pytamy też, dlaczego nie podano konkretnego celu emisyjnego, nie zabezpieczono obligacji oraz jak zarząd ocenia obecną sytuację na rynku w obszarach biznesowych, w których działa grupa. Na razie odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

PCC Rokita, grupa kapitałowa, która działa w oparciu o trzy wyspecjalizowane kompleksy produkcyjne: polioli, chloru i chemii fosforu, ruszyła z publiczną emisją 250 tys. obligacji serii HA o wartości nominalnej i cenie sprzedaży wynoszącej 100 zł każda. Są to walory o zmiennym oprocentowaniu, określonym w skali roku na poziomie trzymiesięcznego wskaźnika WIBIR (WIBOR 3M) powiększonego o 3,2-proc. marżę. W ostatni poniedziałek wartość WIBOR 3M wynosiła 5,69 proc., co w tym momencie oznaczało, że oprocentowanie roczne sięgało 8,89 proc. W tym kontekście trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich tygodniach wartość WIBOR 3M systematycznie spada.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
GPW odporna na awarię w systemie Microsoftu. Giełda w Londynie nie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Giełda
Szef Asseco, Adam Góral o wezwaniu na Comarch: To dobra wiadomość
Giełda
Na GPW na razie bez odbicia po wczorajszym pogromie byków
Giełda
Comarch zniknie z giełdy? Fundusz CVC i akcjonariusze ogłoszą wezwanie
Giełda
Azoty będą zmuszone do wyemitowania wielu akcji