Korzyści z silnej Unii Europejskiej

Jesteśmy zdeterminowani, aby usunąć pozostałe bariery dla pełnego rozwoju potencjału unii rynków kapitałowych – podkreśla Kian Navid, specjalista ESMA.

Publikacja: 22.06.2023 03:00

Kian Navid, specjalista ds. zarządzania inwestycjami w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów

Kian Navid, specjalista ds. zarządzania inwestycjami w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Foto: mat. pras.

W ostatnich latach przeszliśmy przez szereg nieoczekiwanych kryzysów o różnym charakterze. Zarządzający inwestycjami w UE radzili sobie z żądaniami umorzeń, dzięki sztywnej strategii i narzędziom ułatwiającym zarządzanie płynnością – uważa ekspert.

Nowa rzeczywistość

– Uczestnicy rynku, inwestorzy oraz cała gospodarka Unii Europejskiej – wszyscy stanęliśmy w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Nie zgasły jeszcze echa pandemii Covid-19, gdy doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ryzyko na rynkach finansowych UE osiągnęło dramatycznie wysoki poziom. Inwestorzy i uczestnicy rynku coraz bardziej obawiają się globalnego spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji w niektórych regionach. Inflacja gwałtownie rosła od połowy 2021 r. i w UE osiągnęła poziom najwyższy od początku lat 80. – analizuje Kian Navid, specjalista ds. zarządzania inwestycjami w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w rozmowie z „Parkietem”. W związku z tym banki centralne zaostrzyły politykę pieniężną, aby zmniejszyć popyt i obniżyć inflację. Z perspektywy zarządzania inwestycjami stwarza to wiele nowych wyzwań, ponieważ zarówno inwestorzy, jak i zarządzający inwestycjami muszą dostosować się do tej nowej rzeczywistości po latach funkcjonowania w środowisku niskich stóp i niskiej inflacji.

– Pomimo tych okresów niestabilności, których doświadczyliśmy na rynkach akcji i obligacji w ostatnich latach, zarządzający inwestycjami w UE radzili sobie z żądaniami umorzeń, dzięki sztywnej strategii i narzędziom ułatwiającym zarządzanie płynnością – ocenia Navid.

ESMA przedstawiła w 2020 r. szereg zaleceń dotyczących sposobu wzmacniania ram regulacyjnych dla rynku funduszy inwestycyjnych, co ma na celu lepszą ochronę inwestorów i zapewnienie stabilności finansowej systemu.

– Cieszymy się, że Komisja Europejska i współprawodawcy wzięli pod uwagę wiele z naszych zaleceń, w szczególności potrzebę zapewnienia, że zarządzający inwestycjami mają dostęp do wystarczająco solidnego zestawu narzędzi do zarządzania płynnością i wykorzystują je w najlepszym interesie inwestorów – komentuje Navid. Jak zaznacza, wciąż jednak brakuje w przeprowadzanej reformie jeszcze jednego elementu, a mianowicie odniesienia do funduszy rynku pieniężnego. – ESMA przedstawiła szereg konkretnych propozycji, które mają na celu poprawę odporności funduszy rynku pieniężnego i mamy nadzieję, że unijny legislator weźmie je pod uwagę, z myślą o pełnym wzmocnieniu tych ważnych ram regulacyjnych – mówi ekspert.

Zintegrowane rynki

UE od 8 lat pracuje nad unią rynków kapitałowych, aby wszystkie państwa członkowskie uwolniły środki na pobudzenie wzrostu i otworzyły możliwości inwestycyjne dla obywateli. – ESMA zawsze bardzo wspierała ambicje stworzenia prawdziwego jednolitego europejskiego rynku kapitałowego. Unia rynków kapitałowych nie jest nowym projektem, ale od 2015 r. poczyniliśmy istotne postępy w jej tworzeniu. Od tego czasu stanęliśmy jednocześnie przed wieloma nieoczekiwanymi wyzwaniami – zauważa Navid. Jak wspomina, Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, przeszliśmy przez globalną pandemię, potrzeba zrównoważonego rozwoju i cyfryzacja gospodarki przekształcają nasz świat, w tym sektor finansowy. Tak samo głęboki wpływ na nasze społeczeństwa i gospodarki ma rosyjska inwazja na Ukrainę.

W związku z tym zintegrowane rynki kapitałowe UE, w tym silne ramy regulacyjne i ich spójne stosowanie, stały się ważniejsze niż kiedykolwiek zarówno dla inwestorów, jak i uczestników rynku. – Jesteśmy przekonani, że silna unia rynków kapitałowych przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim. Jesteśmy zdeterminowani, aby usunąć pozostałe bariery dla pełnego rozwoju potencjału unii rynków kapitałowych. W tym zakresie ESMA stale współpracuje z krajowymi organami nadzoru w UE, aby zapewnić zharmonizowane podejście do nadzoru – zapowiada.

W ostatnich latach przeszliśmy przez szereg nieoczekiwanych kryzysów o różnym charakterze. Zarządzający inwestycjami w UE radzili sobie z żądaniami umorzeń, dzięki sztywnej strategii i narzędziom ułatwiającym zarządzanie płynnością – uważa ekspert.

Nowa rzeczywistość

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
S&P 500 sięgnie 6000 punktów?
Giełda
Indeksy w Warszawie kontynuują ruch w górę
Giełda
Giełda w Warszawie wzięła się za odrabianie strat
Giełda
Niedocenione spółki z GPW
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Giełda
NewConnect na dnie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży