Amerykańska giełda NASDAQ zdecydowała o wycofaniu z obrotu papierów wartościowych rosyjskich firm, w tym Yandex, CIAN, Ozon, QIWI i HeadHunter, poinformowała strona internetowa giełdy.

Akcje zostaną wycofane z obrotu od 24 marca, chyba że firmy odwołają się od decyzji. Obrót wszystkimi tymi akcjami został zawieszony od 28 lutego ubiegłego roku, po rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę.

Czytaj więcej

Rosjanie stracą dostęp do amerykańskiej giełdy

Służba prasowa Yandex poinformowała już, że firma w najbliższym czasie złoży odwołanie. Ozon zauważył, że firma „bada proces odwoławczy”. HeadHunter i QIWI na razie nie zajęły oficjalnego stanowiska.

Delisting to wykluczenie papierów wartościowych określonego emitenta z notowań giełdowych. Po delistingu papiery spółki emitującej nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, na której spółka jest wykluczona z notowań.

Jak podano w służbie prasowej Moskiewskiej Giełdy, obrót papierami wartościowymi rosyjskich spółek będzie kontynuowany jak zwykle. „Zgodnie z rozporządzeniem Banku Rosji emitenci zagranicznych papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Moskiewskiej utrzymają obecny poziom notowań, pod warunkiem, że będą nadal ujawniać informacje” – poinformował serwis prasowy platformy handlowej.

W kwietniu 2022 r, półtora miesiąca od rosyjskiej agresji na Ukrainę, kremlowski reżim zakazał lokowania i obrotu na zagranicznych giełdach kwitów depozytowych na akcje rosyjskich spółek. Zgodnie z dokumentem rosyjskie firmy i banki prowadzące już handel za granicą musiały wycofać z obrotu i zamienić kwity na akcje.