Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają prace nad nowymi przepisami. Ich spodziewane wejście w życie to rok 2024.

– Niezależnie od ostatecznego brzmienia regulacji czy terminu ich obowiązywania, już teraz powinny być one brane pod uwagę przez inwestorów poszukujących kapitału zewnętrznego – podkreśla Andrzej Laprus, radca prawny z EY Law. Dodaje, że proponowane zmiany mogą stanowić prawdziwą rewolucję, która pozwoli przyciągnąć na rynek zarówno spółki szukające kapitału, jak i inwestorów.

Duża liczba możliwych zmian spowoduje konieczność szerokiej nowelizacji polskich przepisów, w tym ustawy o ofercie publicznej. Polski rynek może skorzystać na nadchodzących zmianach, jako że mogą one być impulsem wspomagającym jego wzrost. Ale może się też okazać, że przyniosą wiele kontrowersji, jeśli chodzi o transparentność ofert pierwotnych dokonywanych w ramach uproszczonych procedur. Co konkretnie się zmieni?

Jedną z najważniejszych proponowanych przez Komisję Europejską zmian jest wykreślenie przepisu art. 1 ust. 3 rozporządzenia prospektowego. W praktyce pozbawi to państwa członkowskie podstawy do żądania od emitentów dodatkowych dokumentów do ofert publicznych, których wartość nie przekracza 1 mln euro.

– Przykładowo, obecne polskie regulacje przewidują, że spółki publiczne, chcąc pozyskać środki od 100 tys. do 1 mln euro, zobowiązane są do przygotowania stosownego dokumentu informacyjnego i udostępnienia go do publicznej wiadomości. W przypadku zaakceptowania planowanych zmian konieczna będzie stosowna nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie – mówi Laprus.

Czytaj więcej

To był kiepski czas na rynku ofert pierwotnych

Dodaje, że rewolucją jest wprowadzenie dla spółek notowanych na rynku publicznym od co najmniej 18 miesięcy możliwości emisji akcji bez limitu wartości, przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Przy znacznych kosztach opracowania prospektu takie rozwiązanie zapewne zostanie entuzjastycznie przyjęte przez spółki.

Ponadto, w zakresie rozporządzenia prospektowego, proponowane zmiany dotyczą zwiększenia progu zwolnienia z przygotowania prospektu w sytuacji dopuszczenia akcji do obrotu z obecnych 20 proc. do 40 proc.

Zmiany dotyczyć będą również spółek z rynku MŚP (NewConnect) i wprowadzą tzw. prospekt emisyjny typu follow-up. Stanowić on będzie uproszczony dokument informacyjny.

Czytaj więcej

Ład korporacyjny mocno zyskuje na znaczeniu

Zaproponowano również zmianę rozporządzenia w zakresie, w jakim państwa członkowskie mogą zadecydować o wyłączeniu ofert publicznych z obowiązku publikacji prospektu, poprzez zwiększenie progu z obecnych 8 mln do 12 mln euro. Proponowane zmiany wprowadzają też wspólne standardy dla prospektów emisyjnych, m.in. limit w wysokości 300 stron. Ponadto przewidują skrócenie minimalnego okresu trwania oferty publicznej do trzech dni roboczych. Dotyczą też rozporządzenia MAR oraz zarządzania informacją poufną. Chodzi m.in. o ułatwienia w zakresie prowadzenia list insiderów oraz o modyfikację w zakresie progów kwotowych dotyczących ujawniania transakcji z udziałem menedżerów.

– Chodzi o zwiększenie progu z obecnych 5 tys. do 20 tys. euro, z możliwym zwiększeniem limitu na poziomie krajowym do 50 tys. euro –wskazuje przedstawiciel EY Law.