Tym samym zysk netto największego polskiego ubezpieczyciela spadł aż o 56 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 333 mln zł wobec 465 mln zł rok wcześniej.

Urosły za to solidnie przychody ze sprzedaży polis. Przypis składki sięga niemal 5,1 mld zł. To wzrost aż o 14 proc. rok do roku. Tak dobry wynik zaskoczył rynek pozytywnie - analitycy liczyli na 4,9 mld zł składek.

Zgodne z oczekiwaniami rynku okazały się natomiast odszkodowania wypłacone przez PZU. Wyniosły one w II kwartale 3,1 mld zł czyli były większe o 5 proc. niż przed rokiem.

Wynik z działalności lokacyjnej wyniósł 473 mln zł. Na wyniku z działalności lokacyjnej mocno zaciążyły akcje Grupy Azoty SA, których cena znacząco spadła w porównaniu do wzrostów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Grupa Azoty to nasza strategiczna spółka, w której wynik wierzymy. Jednak aktywo to znajduje się w portfelu, w którym zmiany jego wyceny giełdowej w dużej mierze wpływają na nasz wynik inwestycyjny. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku musieliśmy rozpoznać niezrealizowaną stratę w wysokości ok. 200 mln zł, co rok do roku daje ponad 300 mln zł różnicy na wyniku – wskazuje Michał Krupiński, prezes PZU w komunikacie.

Koszty administracyjne ubezpieczyciela wyniosły w II kwartale 636 mln zł czyli urosły w ujęciu rocznym o 53 proc. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku.

- Zgodnie z naszymi ambicjami rośnie sprzedaż i udziały w rynku. Po bardzo dobrym pierwszym kwartale, kiedy PZU w ubezpieczeniach majątkowych rosło znacznie szybciej niż rynek, zwiększając udziały rynkowe, kolejny kwartał przyniósł dalsze umocnienie.

Motorem wzrostu pozostawały ubezpieczenia komunikacyjne. Liczę, że w kolejnych kwartałach wsparciem dla utrzymania tego pozytywnego trendu będzie dynamicznie rozwijający się TUW PZUW. Naszym członkom zaproponowaliśmy elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty program ubezpieczeniowy. Pierwsza połowa 2016 roku to także okres poprawy fundamentów w obszarze kosztowym - wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 unkta proc. w ujęciu rocznym do wartości 7,9 proc. – mówi cytowany w komunikacie Michał Krupiński, prezes PZU.