Problematyczna jest już sama definicja gold platingu. Obecnie obowiązująca jest dosyć lakoniczna: przez gold plating rozumie się wdrażanie przepisów unijnych w szerszym zakresie, niż jest to minimalnie wymagane.

W najnowszym raporcie CFA Society Poland znajdziemy liczne przykłady gold platingu. Eksperci podkreślają, że usunięcie nadmiarowych regulacji nie wystarczy. Potrzebne są szersze zmiany, które doprowadziłyby do eliminacji tego zjawiska.

UE uznaje gold plating za dozwolony, ale niepożądany. Utrudnia on harmonizację prawa i stanowi barierę w rozwoju jednolitego rynku. Niektóre państwa stosują mechanizmy chroniące je przed implementacją obowiązków unijnych w sposób nadmiarowy. I tak np. Francja wprowadziła ustawowy zakaz gold platingu. Z kolei w Niemczech jest on eliminowany według zasady, że „prawo UE ma być wdrażane w stosunku 1:1".

Gold plating wskazano jako barierę rozwoju rynku w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. W zeszłym roku powołano grupę roboczą ds. gold platingu. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele KNF i organizacji rynkowych.