Pekao Ekologiczny inwestuje w spółki z rynków rozwiniętych. Oprócz czynników finansowych, równie istotne są kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W portfelu subfunduszu znajdują się firmy z sektorów przyjaznych środowisku, takich jak np. energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling, czy gospodarka odpadami.

- Chcemy za pośrednictwem inwestycji wpływać na to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości, dlatego do portfela Pekao Ekologiczny zarządzający wybierają spółki, które swoją działalnością pozytywnie wpływają na środowisko - mówi Mateusz Kowalski, wiceprezes zarządu Pekao TFI. – Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia – w Europie już blisko połowa inwestycji na rynku kapitałowym dokonywana jest z uwzględnieniem aspektów ESG - dodaje.

Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy z ekspozycją na akcje spółek z rynków rozwiniętych stanowią co najmniej 65 proc. wartości aktywów netto subfunduszu. W celu zachowania płynności do 35 proc. wartości aktywów netto może być inwestowane w instrumenty dłużne. Z uwagi na kryteria doboru spółek, ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże.