Kilka lat obecności Polski w Unii Europejskiej pokazało przedsiębiorcom, że hojnie wspiera ona wszelkie działania zmierzające do unowocześnienia firm i zwiększenia ich konkurencyjności. W poprzednich latach głównym źródłem dotacji były Regionalne Programy Operacyjne, jednak ten kanał powoli się wyczerpuje. Na znaczeniu zyskuje za to wsparcie udzielane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania biznesu elektronicznego typu B2B.

O środki z tego źródła mogą zabiegać małe i średnie firmy chcące wdrożyć systemy IT wspierające zarządzanie firmą oraz integrację przedsiębiorstw w modelu B2B (business-2-business). Pieniądze mają finansować inwestycje technologiczne pozwalające na zacieśnienie i ułatwienie współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi (np. zakup takiego systemu IT) oraz zwiększanie konkurencyjności małych i średnich firm na rynkach polskim i zagranicznych (np. przez zakup oprogramowania).

Łączna kwota dotacji (termin ten nie jest tożsamy z łączną wartością inwestycji) może sięgnąć od 20 tys. do 2 mln zł.

O pieniądze z działania 8.2 mogą zabiegać firmy zatrudniające nie więcej niż 250 osób i współpracujące z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Muszą również planować rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne B2B. Ta definicja jest jednak na tyle szeroka, że da się pod nią podciągnąć większość wydatków na informatyzację.

Przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnej powinien zwrócić się w tej sprawie do Regionalnych Instytucji Finansujących (ich spis znajduje się na stronie internetowej www.parp.gov.pl), które udzielają bezpłatnych konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku. Przyjmują również wypełnione wnioski. O miejscu ich złożenia decyduje lokalizacja projektu (dokumenty muszą trafić do właściwej RIF).

Wypełniając dokumentację (należy to robić bardzo starannie, bo jakiekolwiek pomyłki dyskwalifikują wnioskodawcę) firmy mogą również korzystać z profesjonalnego wsparcia udzielanego przez firmy IT, którym zależy, żeby ich potencjalni klienci mieli pieniądze na inwestycje. Lata praktyki w tym obszarze sprawiły, że w przypadku niektórych spółek IT aż 70–80 proc. klientów pozyskuje unijne wsparcie.

Czytaj w internecie

- Portal funduszy europejskich pomagający wszystkim, którzy szukają wsparcia:    www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Ministerstwo Gospodarki na swojej e-stronie zamieszcza informacje, jak wspierać przedsiębiorczość, w tym sięgać po dotacje unijne: www.mg.gov.pl

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

- Serwis internetowy, na którym przedsiębiorcy mogą znaleźć wyczerpujące informacje, jak rozwijać biznes przy wsparciu środków pomocowych: www.pierwszadotacja.pl

- E-strona wydawnictwa Fundusze Europejskie: www.fundusze-europejskie.pl