To jeden z wniosków debaty „Czy w perspektywie 2014–2020 będziemy w stanie efektywnie zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w Polsce?", która odbyła się wczoraj w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Towarzyszyła ona konferencji „Perspektywa finansowa 2014–2020 – zmiany, szanse, wyzwania. Jak przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania?" zorganizowanej przez PAIiIZ z firmą doradczą Crido Taxand.

Jak przypomniała Patrycja Zeszutek, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki, w okresie 2007–2013 dobrą zachętą dla podmiotów zagranicznych i polskich (w tym dużych firm) były dotacje z programu „Innowacyjna gospodarka" na inwestycje produkcyjne o dużym znaczeniu dla gospodarki. Niestety, nie zanosi się na to, aby podobny instrument znalazł się w programie „Inteligentny rozwój", który zastąpi „Innowacyjną gospodarkę".

– Nowy program przewiduje możliwość wsparcia dużych przedsiębiorstw. Duże firmy nie będą wykluczone, ale charakter wsparcia dla nich będzie już inny – wyjaśniała Zeszutek, wskazując, że większość pieniędzy trafi na projekty badawczo-rozwojowe, które będą dotowane, ale już na wdrożenia będą głównie pożyczki. O proporcje pomiędzy dotacjami a kredytami pytał Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland, wskazując, że dotacje to mocny bodziec do lokowania inwestycji, a pożyczki, nawet preferencyjne, nie są już tak przekonujące.

Zdaniem Szymona Żółcińskiego, partnera w Crido Taxand, jedyną prawdziwą zachętą dla inwestorów są dotacje, choć przyznał on, że warto też mówić o instrumentach mieszanych, czyli pożyczkach z opcją umorzenia. Rozważano też, czy np. granty rządowe lub zwolnienia z podatku CIT w strefach ekonomicznych to realna alternatywa dla znikających dotacji na inwestycje produkcyjne. Zdaniem prezesa Jani to raczej tylko uzupełnienie, a nie realna alternatywa dla grantów z UE.

Omawiano też zmiany w pomocy publicznej, w tym pomocy regionalnej, polegające m.in. na zmianie limitów w 12 województwach. Anna Zaleska z Crido Taxand wskazała też główne źródła finansowania inwestycji przedsiębiorców w okresie 2014–2020. Zaliczyła do nich przede wszystkim dwa nowe krajowe programy operacyjne: „Inteligentny rozwój" oraz „Infrastruktura i środowisko 2014–2020".