– Wiemy już, gdzie można ograniczyć wzrost wydatków, aby uzyskać ok. 4 mld zł na pensje nauczycielskie i ograniczenie deficytu, ale wszystkie te posunięcia musi zatwierdzić premier – powiedziała wczoraj w Sejmie wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. W grę wchodzą cięcia w wydatkach premiera, posłów i senatorów. PO i PSL liczą, że swe wydatki ograniczy też prezydent. Ostatecznie po nieformalnym posiedzeniu rządu okazało się, że oszczędności mają wynieść 3,5 mld zł.

– Nie chcemy demolować budżetu Kancelarii Prezydenta czy jakiejkolwiek innej instytucji. Ale szukamy oszczędności w budżecie, aby m.in. móc podnieść pensje nauczycielom – powiedział szef Klubu Parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski. Dodał, że oszczędności nie ominą tministrów. Ograniczone mają zostać nadmiernie wzrastające wynagrodzenia, zatrudnianie dodatkowych pracowników, a także wydatki związane z utrzymaniem administracji państwowej. – Jest propozycja, aby w żadnej instytucji podległej premierowi i pozostałym dysponentom budżetu wzrost nakładów nie był większy niż 3 proc. w stosunku do 2007 r. – przyznał Chlebowski. – Trzeba też szukać oszczędności w szeroko rozumianej administracji publicznej. Dokonujemy przeglądu wszystkich rezerw celowych w wysokości 32 mld, ale z tego 21 mld to rezerwy związane ze środkami UE, niepodlegające redukcji.

Wczoraj kolejne komisje opiniowały wydatki w przyszłorocznym budżecie. Zgłaszane przez posłów poprawki szły jednak raczej w kierunku przeciwnym niż szukanie oszczędności. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przegłosowała poprawkę zakładającą zwiększenie o 900 tys. zł środków na podwyżki dla pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. – Średnie płace wynoszą tam 2,8 tys. zł, podczas gdy w resorcie urzędnicy zarabiają średnio 4 tys. zł – wyjaśniał Arkadiusz Litwiński z PO. – Rośnie za to zakres obowiązków nakładanych na inspektorów, którzy mają stworzyć policję ekologiczną. Posłowie nie zwiększyli jednak wydatków, pieniądze odebrali po połowie Lasom Państwowym i pracownikom gospodarki wodnej. Komisja Infrastruktury zdecydowała się zwiększyć środki na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. W pierwszym przypadku o 300 mln zł, w drugim o 320 mln zł. – Aby ułatwić uruchamianie nowych inwestycji, postanowiliśmy też zapewnić 4 mld zł na finansowanie wstępnych działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych – powiedział Zbigniew Rynasiewicz, szef Komisji Infrastruktury.