Obligacji emitowane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego będą miały 9-letni okres zapadalności, a ich oprocentowanie wyniesie 6,25 proc. Wartość emisji wyniesie 1-1,5 mld zł.

NBP po raz pierwszy zorganizował przetarg obligacji BGK na rzecz KFD 14 października. Wartość wyemitowanych wówczas 5-letnich obligacji o oprocentowaniu 5,75 proc. wyniosła 797,5 mln zł. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów - popyt wyniósł 2,9 mld zł.