Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym duża liczba przedsiębiorstw oraz banków podpisała nowe programy emisji papierów dłużnych. Jak wynika z naszych informacji, na podstawie danych zebranych od 20 organizatorów emisji: banków i domów maklerskich, 17 przedsiębiorstw oraz banków podpisało programy o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Dla porównania w marcu 13 podmiotów rozpoczęło nowe programy o wartości 2,3 mld zł.

W minionym miesiącu programy o najwyżej wartości należały do BOŚ Banku (350 mln zł) i  spółki Multimedia (250 mln zł). Oba podpisane z PKO BP. Program na 230 mln zł rozpoczął Port Lotniczy Wrocław (z Pekao). Jest to już kolejny port lotniczy, który podpisał program w tym roku. W kolejce są kolejne, m.in. w Łodzi i Katowicach.

Raiffeisen Bank poinformował, że w kwietniu program o wartości 150 mln zł podpisała także spółka Ronson Europe NV. Z kolei Energa Hydro na 100 mln zł podpisała program z Nordea Bankiem. W papiery korporacyjne o zapadalności powyżej roku wszedł także (zgodnie z zapowiedziami) Polski Bank Przedsiębiorczości (dawny WestLB). Podpisał program o wartości 60 mln zł ze spółką Dolnośląskie Surowce Skalne.

– Obecnie przeprowadzane są głównie emisje papierów o dłuższym terminie do wykupu. Inwestorzy są zainteresowani głównie dwu-, czteroletnimi obligacjami o zmiennym kuponie – ocenia Sebastian Komendołowicz zarządzający portfelem papierów nieskarbowych w BRE Banku. – Na rynku papierów krótkoterminowych niewiele się dzieje.

Liczba nowych programów podpisanych od początku roku przekracza już 40, a ich wartość jest wyższa niż 9 mld zł. W tym uwzględniliśmy program o wartości 5 mld zł BGK (wyemitował dotąd papiery na 2 mld zł).

Jak wynika z naszych informacji, w najbliższym czasie plan emisji obligacji mają m.in. PKP (400 – 900 mln zł). W maju pojawi się też pierwsza tegoroczna emisja obligacji drogowych emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

– Na 25 maja zaplanowany jest przetarg. Wartość emisji ma wynieść między 1 a 2,5 mld zł – mówi Mariusz Grab, dyrektor Departamentu Skarbu BGK. Jak dodaje, bank prowadzi obecnie także rozmowy z kilkoma inwestorami na temat prywatnej emisji obligacji drogowych denominowanych w euro.

– Przewidujemy, że do emisji dojdzie w maju lub czerwcu, choć bardziej prawdopodobny wydaje się czerwiec – mówi Grab. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie wartość emisji w euro. Według Graba można oczekiwać kilkuset milionów euro.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

W maju euroobligacje o wartości 350 mln euro wyemituje także spółka zależna Cyfrowego Polsatu ze Szwecji.

W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych emisji papierów przychodowych (zabezpieczone są na określonym majątku i przychodach) przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. W ramach dwóch realizowanych od ubiegłego roku programów wypuści obligacje na prawie 50 mln zł.

W Polsce zadłużenie przedsiębiorstw i banków z tytułu emisji obligacji wyniosło 55,4 mld zł na koniec minionego miesiąca. Było o ok. 900 mln zł wyższe niż w marcu–  wynika z danych przekazanych przez 20 instytucji finansowych.

Z danych Fitch Polska wynika, że wartość wyemitowanych obligacji przez banki, samorządy i firmy przekroczyła w marcu 70 mld zł. Nie jest wykluczone, że do końca roku przekroczy 100 mld zł.

– Będzie to zależało m.in. od tego, czy ruszą emisje papierów spółek energetycznych, które są od jakiegoś czasu odkładane. Przekroczenie tego progu będzie zależało także od tego, czy pojawią się kolejne emisje banków oraz obligacji drogowych –  mówi Mirosław Dudziński, dyrektor w Fitch Polska.