Liczę na to, że unijna dyrektywa UCITSIV zmieni ten stan rzeczy  - mówi Rz Roman Lewszyk, prezes Atlantic Fund Services, jedynego polskiego agenta transferowego posiadającego licencję na działanie w Luksemburgu. Przepisy, już obowiązujące na Zachodzie, w Polsce mają wejść w życie w przyszłym roku. Ich celem jest ułatwienie nabywania jednostek zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także zarządzanie nimi w państwie innym niż kraj zarejestrowania funduszu, np. w Polsce.  - Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności, a co za tym idzie, wyrównania opłat  - uważa Lewszyk.

W tej chwili są one bowiem jednymi z najwyższych w Europie.  UCITSIV składa się z kilku obszarów, m.in. usuwa bariery w dystrybucji i rejestracji funduszy w krajach UE oraz ułatwia łączenie funduszy transgranicznych. Według ekspertów to ważne, ponieważ w Europie istnieje ponad 40 tys. funduszy inwestycyjnych, a wiele z nich nie osiągnęło poziomu aktywów pozwalającego na regularną działalność.

- Dyrektywa pozwoli też polskim firmom zaistnieć w Europie. W przypadku funduszy zagranicznych skupiają się one bowiem tylko na największych spółkach z WIG20. Będziemy mogli mówić o nowej jakość inwestycji na rynkach lokalnych dla inwestorów globalnych  - zauważa Lewszyk.